Amerikansk generalløytnant: – Bombeflyene er på Ørlandet for å sikre fred

Generalløytnant Steven L. Basham i det amerikanske luftforsvaret sier at de omstridte bombeflyene har kommet til Ørlandet for å opprettholde fred og stabilitet i nord.

B-1 bombefly fly over Sverige

Flere har reagert etter at det ble kjent at de amerikanske bombeflyene skulle stasjoneres i Norge. Onsdag denne uken ble et russisk jagerfly sendt for å følge to av de fire B-1B Lancer flyene.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

– Tilstedeværelsen gjør at vi er i stand til å reagere raskt på potensielle trusler, selv om vårt mål alltid vil være å bevare freden, sier generalløytnant i det amerikanske luftforsvaret Steven L. Basham.

Fredag deltok generalløytnanten i en telekonferanse med presse og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Yngve Odlo. Den handlet om hvorfor de fire amerikanske bombeflyene av typen B-1B Lancer er stasjonert på kampflybasen ved Ørland flystasjon i Trøndelag.

– Vi trener skulder til skulder med våre allierte for å sikre stabilitet og sende en klar beskjed. Om at vi vil være med på å opprettholde en stabil region som inkluderer Arktis i tiden fremover, sier Basham.

Han mener oppdraget på Ørland er svært viktig i det han betegner som «et av de mest usikre sikkerhetsklimaene i nyere tid».

Generalløytnant Steven L. Basham

Generalløytnant Steven L. Basham sa at målet er å opprettholde fred i nord.

Foto: U.S. Air Force

Det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase. Det er meningen at de skal være der i en periode, og 26. februar var de ute på sitt første oppdrag. Ifølge det amerikanske forsvaret øvde to bombefly sammen med et norsk F-35 og marinen på taktisk samarbeid over Norskehavet

– Nato er viktig

FOH-sjefen Yngve Odlo takket amerikanerne og la vekte på at Nato-medlemskapet er en drivende og viktig faktor for det norske forsvaret.

– Vårt hovedmål er å opprettholde et godt forsvar i tett samarbeid med våre allierte.

Odlo viste til Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018 hvor 50.000 soldater fra 30 land deltok, og øvde på forsvar mot angrep på Norge.

Generalmajor Yngve Odlo

FOH-sjef Yngve Odlo mener tilstedeværelse fra de allierte er viktig og riktig.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– For å kunne motta og huse allierte styrker i Norge, må vi øve sammen for å være sikre på at våre forsvarsplaner virker, sa Odlo.

Han la vekt på at samarbeidet med de amerikanske bombeflyene vil øke norske styrkers evne.

Økt spenning

Stasjoneringen av de amerikanske bombeflyene på Ørlandet er omstridt. Hverken SV eller Rødt vil ha flyene på norsk jord da de mener at økt amerikansk aktivitet på norske baser ikke er i Norges interesse.

De frykter at Norge blir en del av den økte spenningen mellom USA og Russland. Det har gjentatte ganger blitt avvist av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som mener allierte fly der er en del av det norske forsvaret.

Den erfarne diplomaten og tidligere Nato-ambassadøren Kai Eide mener regjeringen bør opptre varsomt, ettersom USA skal forme en ny politikk med tanke på nordområdene, Russland og Kina.

– Går man lengre enn det russerne er vant til, kan det føre til at russerne spør seg hva vi gjør, eller om vi gjemmer oss bak den store, sterke allierte for å peke nese. Da kommer det reaksjoner fra russisk side med én gang, sier Eide.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Onsdag denne uken ble et russisk jagerfly sendt for å følge to av de fire B-1B Lancer flyene, skriver Forsvarets forum. De baserer seg på uttalelser fra det russiske forsvaret gitt til nyhetsbyrået Interfax.

Fire slike fly av typen B-1B Lancer er ventet til Ørland flystasjon i neste uke. Bombeflyene skal trene i luftrommet nordvest for Russland.

Russland reagerer på utplasseringen av de amerikanske bombeflyene B-1B Lancers på Ørlandet.

Russland: – Militære forbindelser er frosset

NRK har fulgt stasjoneringen av bombeflyene siden slutten av januar da det nederlandske luftfartsmagasinet Scramble meldte nyheten. I en e-post til NRK skrev den russiske ambassaden at de mener det ikke er noe som tilsier at det trengs strategiske bombefly av den typen som kan bære atomvåpen.

– Vi registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon for risikable utenlandske manøvrer.

De skrev også at de flere ganger har prøvd å opprette dialog med de andre landene i Norden for å løse eventuelle problemer dem imellom. Så langt har de ikke fått noen konkrete svar tilbake:

– Militære forbindelser med Norge er fortsatt «frosset», står det i e-posten.