Desember er verste brannmåneden – og omsorgsboliger ekstra utsatt

Det brenner aldri ellers så mye som i desember. Men feier Johnny Holmen i Hammerfest gjør alt han kan for å hindre flere – spesielt i utsatte kommunale boliger.

Johnny Holmen

Feier Johnny Holmen sjekker i disse dager alle kommunale boliger. – Omsorgsboliger er ofte brannutsatt, sier Holmen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

250 familier risikerer å bli husløse i julemåneden, viser tall fra Sparebanken Nord-Norge. Feier Johnny Holmen og kollega Torbjørn Skjørholm i Hammerfest bruker i disse dager all tid på å hindre at statistikken øker.

I disse dager saumfares alle kommunale boliger i Hammerfest der røykvarslere og brannslokkingsutstyr sjekkes og eventuelt skiftes. Årsaken er åpenbar:

– I tillegg til at desember er den måneden der det brenner mest, så er omsorgs- og eldreboliger veldig ofte utsatt, forteller Holmen.

Og han ser mange potensielle brannfeller.

Brann

En skjøtekontakt til utvendige julelys medførte brann i en enebolig i Lofoten i november.

Foto: VÅGAN BRANNVESEN/SVEIN CHRISTIANSEN

Blokkerte røykvarslere

– Det er mye uheldig bruk av skjøteledninger til ulike elektriske apparater. Og så opplever vi jo enkelte plasser at det er lagt tape på røykvarsleren. Spesielt kan dette gjelde boliger med varsling til brannstasjonen, der beboere av ulike årsaker vil hindre utrykning som enten skyldes matlaging eller hva det måtte være, sier han.

Johnny Holmen

– Å ha et brannslokkingsapparat som ikke er gått ut på dato er viktig. Derfor skifer vi alle gamle når vi er på vår kontrollrunde, sier feier Johnny Holmen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Holmen opplever også at eldre eller andre som bor i kommunale boliger kan ha lite kunnskap om hva som hva som kan være brannfarlig, eller av forskjellige grunner ikke klarer å sikre seg best mulig.

– Det kan ligge hauger med aviser som utgjør mye brennbart materiale og det kan være brannslokkere som ikke er sjekket på lenge, forteller han.

Klassiske årsaker

Årsakene på at desember generelt er den mest brannbelasta måneden i året er generelt mange, men klassiske:

  • Økt press på det elektriske anlegget: Vi bruker mer strøm, både til oppvarming og matlaging, noe som fører til større press på det elektriske anlegget.
  • Matlaging på komfyren er den største enkeltårsaken til boligbrann i Norge. 20 prosent av boligbranner med kjent årsak skyldes feil bruk av komfyrer, der tørrkoking er hyppigste årsak.
  • Levende lys: Vi bruker mer levende lys denne måneden. Kombinasjon av levende lys og dekorasjoner kan være svært brannfarlig.
  • Alkohol: Konsum av alkohol fører til at man blir mer uforsiktig på kjøkkenet, at kommer hjem fra fest og glemmer pizzaen i ovnen, sovner fra talglys og så videre.
  • Hjemmekos: Vi er mer hjemme og koser oss, og bruker huset mer.

Feierne i Hammerfest har og gode tips for bruk av peis og ovn, for pipebrann kan og fort oppstå.

– Bruk tørr ved og rikelig trekk. Men å hive tørre grankvister fra juletreet inn i ovnen er ikke smart. Det medførere et gnistfokk som fort kan utvikle seg, sier Holmen.

Han oppfordrer også til at folk får sjekket pipene sine for sot, slik at vedfyring kan foregå så trygt som mulig.

Skifting av røykvarsler

Alle røykvarslere som ikke fungerer slik de skal blir skiftet ut når Johnny Holmen og Torbjørn Skjørholm er på kontroll i kommunale boliger.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK