Derfor tror politiet det finnes flere fornærmede

For andre gang er siktelsen mot samfunnstoppen fra Troms utvidet. Politiet i Tromsø mistenker at det finnes flere fornærmede i saken, som ennå ikke har stått frem med sin historie.

Strand og Hermandsen

BER OM TIPS: Påtaleleder Elin Norgård Strand (nærmest) og stasjonssjef Anita Hermandsen i Troms politidistrikt mistenker at det kan være flere fornærmede i saken mot samfunnstoppen fra Troms.

Foto: Petter Strøm / NRK

Foreløpig inkluderer siktelsen mot samfunnstoppen tre fornærmede. Alle mannlige asylsøkere, som nå er i 20-30-årene. Samfunnstoppen er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, forhold som går helt tilbake til 2010.

– Det kan være flere grunner til at det er vanskelig å få tips i denne saken. Tidsaspektet er én ting. Det kan også være vanskelig for disse miljøene å fange opp hva det gjelder og hvem det gjelder, eller hvor vidt de har informasjon som kan være relevant for saken, sier påtaleleder Elin Norgård Strand til NRK.

– Det kan også være en utfordring for dem å forstå at de faktisk har blitt utsatt for noe ulovlig. I tillegg kan det være knytt en del skam til disse temaene, fortsetter hun.

Den siktede mannen har sittet i varetekt i fem uker. Torsdag ble han løslatt, da politiet ikke så grunnlag for å be om forlengelse av varetektsfengslingen.

Politiet mistenker likevel at det kan være flere fornærmede i saken.

– Det er basert på opplysninger vi har fått i etterforskningen, i tillegg til at det har dukket opp flere fornærmede etter hvert som etterforskningen har gått sin gang, sier Strand.

Flere institusjoner

Politiet mistenker at den siktede kan ha brukt sin rolle i flere verv, deriblant i humanitære organisasjoner, for å komme i kontakt med personer han kan ha utnyttet.

– De fornærmede vi har i saken per i dag kommer fra asylsøkermiljøene. Når vi snakker om at det kan være snakk om forhold ved andre ungdomsinstitusjoner, tenker vi for eksempel på barnevernsinstitusjoner, og institusjoner for enslige mindreårige asylsøkere.

Som en del av etterforskningen har politiet blant annet fått opphevet taushetsplikten for personer ansatt ved denne type institusjoner.

– De har kommet med en del viktig informasjon i saken, bekrefter påtalelederen.

– Er det en forbindelse mellom de fornærmede?

– Vi ser at siktede kan ha hatt en lik væremåte i tilnærmelsen mot disse personene, og på den måten styrker forklaringene deres de andre sakene. Utover det er det ingen sammenheng mellom de siktede, ut fra det vi har avslørt så langt i etterforskningen.

Den siktedes forsvarer, Bjørn Morten Litveit Hansen, sier til NRK at hans klient er lettet over å ha blitt løslatt. Samfunnstoppen benekter enhver kjennskap til forholdene han er siktet for.

Litveit Hansen

TUNGE UKER: Bjørn Morten Litveit Hansen, er samfunnstoppens forsvarer. Han forteller at de siste ukene har vært tunge for hans klient.

Foto: Petter Strøm / NRK