Derfor gikk det store jordraset i Sørkjosen

Steinfylling i sjøen er årsaken til Jordraset i Sørkjosen i Nord-Troms i fjor.

Jordras Sørkjosen

Granskingskommisjonen har skrevet rapport om Sørkjosen-raset.

Foto: Jørn Inge Johansen/nrk

Fyllingen i sjøen er årsaken til at det gikk et jordras i Sørkjosen i mai i fjor. Fyllingen ble lagt der i november 2014, og skulle være fundamentet til et nytt kryss mellom gammel og nye E6.

Det kommer fram i en rapport granskingskommisjonen har laget. En egen kommisjon ble satt ned for å finne årsaken til raset. Professor i geoteknikk ved NTNU, Steinar Nordal, har ledet arbeidet.

Skredet ble utløst av store nedbørsmengder og mye snøsmelting, men fyllingen er den bakomliggende årsaken. Det kom 24,9 millimeter nedbør i løpet av et døgn, og mesteparten kom i løpet av 12 timer den skjebnesvangre natten.

– Før vi startet byggingen, ble det gjort stabilitetsberegninger både i Sørkjosen og ved Jubelen, der tunnelen går inn i fjellet. Dette er områder hvor vi vet at grunnforholdene er krevende, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

– Konklusjonen i den geotekniske rapporten var at stabiliteten i Jubelen ikke var god nok, og derfor ble det gjort tiltak her tidlig i byggefasen. Stabiliteten i Sørkjosen ble derimot vurdert som tilstrekkelig.

Forsvunnet i sjøen

De store jordrasene stengte E6 i fjor, og førte til at en molo, kai og brygge ble knust og havnet ute på havet. Tre hus og tre personer ble evakuert i løpet av natten da raset gikk.

Politiet mistenkte i dagene etterpå at havbunnen hadde gitt etter, og dermed hadde grunnen på land forsvunnet ut i sjøen.

Statens vegvesen holdt på å bygge ny vei gjennom Sørkjosfjellet da raset gikk, og det ble spekulert i om deres anleggsarbeid hadde sammenheng med raset. Dette ble avkreftet noe senere.

Sørkjosen ras rapport

Det var mange til stede da rapporten ble lagt fram.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Vanskelige grunnforhold

I forbindelse med gjenoppbyggingen har Statens vegvesen gjort flere rassikringstiltak.

  • I Jubelen er om lag 25.000 kubikkmeter med kvikkleire gravd ut og fjernet. Den nye fyllingen er bygd rett på fjellet, og ved Høgda er en steinmur erstattet med mur i betong
  • Ved moloen i Sørkjosen, der skredet startet, erstattes jord- og leirmassene som raste ut med stein. Deretter legges en ny steinfylling, som blir forsterket med motfylling ute i sjøen.

– Det gjør vi fordi grunnforholdene her er dårlige, og det er langt fra havbunnen og ned til fast fjell. Vi jobber nå med reetablering av den opprinnelige fyllingen, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

- Hadde vi visst at grunnforholdene var slik, ville vi nok gått for tunell rundt området, sier regionvegsjef Statens vegvesen Region nord, Torbjørn Naimak.

Gammelt dødsmysterium

I januar fortalte Nordlys at geologene bestemte seg for å inkludere det tragiske dødsraset i Sokkelvik i 1959 i rapporten om jordrasene i fjor. Det er kort avstand mellom Sokkelvik og Sørkjosen, og det ble aldri funnet årsaken til raset for 56 år siden.

Rastragedien førte til at bygda Sokkelvik så godt som ble utslettet av et leirras og ni mennesker omkom.