Derfor er politiet sikre på at ingen andre var involvert i Fagereng-tragedien

Saken mot kvinnen som tok med seg to barn i døden i desember er henlagt. Politiet er sikre på hvem som er skyldig i saken, og at ingen andre kunne avverget tragedien.

Fjæra på Fagereng

Det var her, i fjæra på Fagereng i Tromsø, at mora tok med seg sine tre døtre ut i det kalde vannet i desember i fjor.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Ingen spor peker mot æresdrap eller tilsvarende. Det er heller ingen holdepunkter for at far har bidratt på noen måte til det som skjedde.

Det sier etterforskningsleder i politiet Line Lindén.

Mandag 2. desember tok en kvinne i 20-årene sine tre døtre med seg ut i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og to av barna døde. Den yngste jenta overlevde, men ifølge førstestatsadvokat Lars Fause har hun fått alvorlige hjerneskader.

I går presenterte politiet arbeidet sitt, etter at riksadvokaten har henlagt saken, fordi den siktede mora er død.

Politiet har gått etter fire mulige hypoteser i etterforskningen.

  • At dette var en ulykke.
  • At far eller andre familiemedlemmer var gjerningsperson eller medvirker.
  • En ukjent og eventuelt psykotisk gjerningsperson.
  • At mor drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje barnet, før hun tok sitt eget liv.

Ingen av hypotesene har vært utelukket underveis, sier etterforskningsleder Line Lindén.

– Over 100 personer er avhørt i anledning saken, sier hun.

I tillegg har de gjort grundige undersøkelser av åstedet og familiens bolig. De har sett på andre hendelser samme dag og familiens bakgrunn. Politiet har gått gjennom data fra sosiale medier, trådløse nettverk og andre digitale spor for å finne svar i saken.

– Samlet sett gir etterforskningen oss et godt bilde av hendelsesforløpet, sier Lindén.

Dette skjedde i de dramatiske timene i Tromsø

Mandag 2. desember ble en mor og tre barn funnet i vannet på Fagereng i Tromsø. Mora og hennes to eldste døtre er døde. Den yngste jenta på 1,5 år kjemper for livet på Rikshospitalet i Oslo.

Mor var alene

Politiet konkluderer med at det ikke var en ulykke.

– Det var grunt vann ved ulykkesstedet, og vanskelig å se at ei ulykke skulle ramme alle så fatalt, sier etterforskningslederen.

Det var heller ingenting som tydet på at barnas far eller andre familiemedlemmer har hatt skyld i drapene.

Ingen spor tydet heller på at det var andre utenforstående personer involvert i hendelsen.

– Bevis tyder på at mor var alene om handlingen. Når det gjelder motiv har politiet belyst et mulig motiv. Det etterforskningen har avdekket anser vi for å være et privat anliggende, og vi vil ikke kommentere det, sier Lindén.

I etterkant av hendelsen ble det stilt mange spørsmål om hvor vidt tragedien kunne vært unngått.

«Etterforskningen har vist at det er mor som alene er ansvarlig for handlingen. Politiet finner ikke holdepunkter for at andre enn siktede kunne ha avverget handlingen verken den dagen eller forut for den aktuelle dagen,» skriver politiet i sin oppsummering av saken.

Pressekonferanse om Fagereng-tragedien.

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen (til venstre), førstestatsadvokat Lars Fause, politifaglig etterforskningsleder Line Lindén og påtalefaglig etterforskningsleder Gøril Lund snakket ut om Fagereng-tragedien.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Starter på nytt

Familiens bistandsadvokat Erik Ringberg, sier at faren forsøker å starte et nytt liv sammen med datteren sin.

– Han har brukt de midlene som Tromsø sin befolkning har samlet inn til å etablere seg på nytt. Han er selvfølgelig veldig takknemlig for den omsorgen som alle i Tromsø har vist han og datteren i en svært vanskelig og krevende tid, sier han.

Datteren som overlevde har begynt i barnehage igjen, sier farens bistandsadvokat.

– Det ligger i sakens natur at ei jente som har ligget i vannet etter en så dramatisk hendelse har ført til at hun i all tid vil ha behov for støtte og hjelp i hverdagen, sier Ringberg.