Derfor er EØS-avtalen viktig i årets valgkamp

Bør Norge gå ut av avtalen eller ikke? I Finnmark mener Senterpartiet at norsk fisk enkelt kan selges til EU-land uten EØS-avtalen. Tull, kontrer Ap og Frp.

Nei til EØS

Folk går her i tog mot EØS-avtalen i Oslo. Avtalen, som trådde i kraft i 1994, sikrer norsk eksport av en rekke varer til det europeiske markedet.

Foto: Morten Holm/Ntb scanpix

Det er 23 år siden EØS-avtalen trådde i kraft, men hva er egentlig denne avtalen og hvorfor er det en viktig sak i årets valgkamp?

Valgforsker Anders Todal Jenssen forklarer at Storbritannias planlagte utmeldelse av EU er én av årsakene. Han sier at Brexit åpner for handelsavtaler utenfor EØS, og det gir nytt liv i den gamle debatten: Burde Norge bytte ut EØS-avtalen med en fri handelsavtale?

Ja, mener førstekandidat for Senterpartiet i Finnmark, Geir Iversen.

– Etter mitt syn så burde vi sagt opp hele EØS-avtalen og så laget en frihandelsavtale. Da tror jeg vi kunne solgt det meste av fisk, hvor som helst, sier Iversen.

Nei til nye handelsavtaler

Men det er ikke stortingsrepresentant Kåre Simensen fra Arbeiderpartiet enig i.

Kåre Simensen

Kåre Simensen (Ap) mener EØS-avtalen er nødvendig for Norge.

Foto: Finnmark Arbeiderparti

– Det vil bli en kjempeutfordring for Norge å erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale som skal ivareta alle de fire frihetene som dagens EØS-avtale gir oss, sier Simensen.

Det Simensen snakker om er alle godene som følger med EØS-avtalen, altså de fire såkalte frihetene – fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer. Og disse mener Simensen vil bli vanskelige å skape i særegne avtaler med andre land.

– Vi kan jo ta Sveits som eksempel. De har over hundre enkeltavtaler for å kunne dekke det behovet de har ovenfor EU. Så det å si at det bare er å forhandle nye handelsavtaler, det er absolutt for enkelt, Simensen.

Får støtte fra politisk motstander

Simensen i Ap møter uventet støtte fra politisk motstander, Ronny Berg i Frp. De er uenige om mye, men enige når det gjelder EØS-avtalen.

I hvert fall med tanke på hva den betyr for fiskeindustrien i Norge.

– EU er det desidert viktigste markedet Norge har for eksport av norsk sjømat. Og det vil ikke være enkelt å lage nye avtaler. Det å begynne å gamble om arbeidsplasser syntes jeg ikke noe om.

Ronny Berg, Næring- og fiskeridepartementet

Ronny Berg (Frp) sier seg enig Ap, og ønsker ikke å gå ut av EØS-avtalen.

Foto: Presse

– Norsk industri må bli mer lønnsomt, og da er ikke nøkkelen å si opp EØS-avtalen, forteller Berg.

Og Frp-politikeren sier nye avtaler nødvendigvis ikke betyr bedre avtaler.

– Hvis vi ikke får eksportert fisken, da vil vi sitte igjen med fisken i Norge. Det vil gå ut over hele verdikjeden, både fiskeren og industrien. Da hjelper det ikke hvor mye fisk vi har i Norge, sier Berg.