Departementet: Holt skal selges

Bioforsk omstrukturerer og leter etter ny plass for sin forskning.

Bioforsk Tromsø

Bioforsk vil legge ned forskningsvirksomheten på Holt i Tromsø.

Foto: Dan Henrik Klausen/nrk

Landbruks- og matdepartementet vedtok fredag at Bioforsk skal omorganiseres. Bioforsk, Skog- og landskap og Norsk landbruksøkonomi slås sammen til NIBIO fra sommeren.

I dag er Bioforsk lokalisert på Holt på Tromsøya med 20 ansatte.

– I tråd med tilråding fra interimsstyret for NIBIO, har departementet besluttet at instituttet skal søke etter lokaliteter i Tromsø som er bedre tilpasset NIBIOs behov, herunder også en samlokalisering med andre kunnskapsmiljø i kommunen. Det innebærer flytting fra Holt og at Landbruks- og matdepartementet avhender hele eller deler av eiendommen. NIBIO vil få i oppgave å vurdere eventuell leie av infrastruktur som i dag er lokalisert på Holt for at enheten skal kunne utføre sine oppgaver, opplyser departementet.

Skuffelse

I Tromsø er det skuffelse over vedtaket.

– Vedtaket om at Holt skal selges er ikke uventet, men vi hadde håpet på et mer positivt vedtak. Så skuffelsen er der. Vi ser ikke umiddelbart noen aktuelle lokaliteter der vi kan etablere forskningen vår. Men jeg er trygg på at arbeidsplassene i Tromsø er sikret, sier Odd Arild Finnes, som er avdelingsleder ved Bioforsk Holt til NRK.

Tromsø kommune har tidligere lagt frem planer for boligutbygging i området dersom tomten ble solgt.