Hopp til innhold

Reineiere må slakte på tross av nei

Landbruks- og matdepartementet pålegger Reindriftsstyret å vedta reinslakting.

Rein

Landbruks- og matdepartementet instruerer Reindriftsstyret å få ned reintallet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I forrige uke nektet flertallet i Reindriftsstyret å gå med på forholdsmessige reduksjoner av reintallet.

Nå pålegger Landbruks- og matdepartementet reindriftsstyret å gå i gang med tvangsvedtak.

Departementet mener reindriftsstyret har plikt å bidra til at Stortingets mål for reindrifta oppnås.

Kan miste tilskudd

I tillegg til pålegget fra departementet truer Reindriftsforvaltningen med å holde tilbake tilskudd til reineiere hvis ikke reintallet reduseres som varslet.

Berit Marie E. Eira

Berit Marie Eira i Reindriftsstyret vil ikke tvinge ned reintallet før hensynene til reineierne er ivaretatt.

Foto: Liv Inger Somby

Reindriftas medlemmer i Reindriftsstyret mener dette ikke er lov.

– Reindriftsforvaltningen kan ikke begynne å praktisere slike regler før Reindriftsstyret har gjort et vedtak om at det skal gjøres forholdsmessig reduksjon, sier Berit Marie Eira i Reindriftsstyret.

Hun og de andre representantene for reindrifta i Reindriftsstyret nektet i forrige uke å tvinge gjennom reduksjoner i reintallet. Dette fordi de menneskelige og økonomiske hensynene ennå ikke er på plass.

Mange i fare

Svært få reinbeitedistrikter har godkjente reduksjonsplaner i dag. Derfor står mange reineiere i fare for å miste tilskudd.

– Konsekvensene er at nesten alle reineiere blir fratatt tilskuddet på grunnlag av det jeg mener er Reindriftsforvaltningens saksbehandlingsfeil. De har rett og slett ikke lov til å gjøre dette, sier Eira.

– Følger loven

Assisterende direktør i Reindriftsforvaltningen, Tone Seppola, avviser at forvaltningen går ut over sine fullmakter. Hun viser til at forvaltningen kun følger loven.

– Er det slik at man ikke blir enige om en reduksjonsplan, så hopper vi over til lovens neste trinn, og da blir det vedtak om forholdsmessig reduksjon, sier hun.

Departementet krever at Reindriftsstyret gjør vedtakene om reduksjon i neste styremøte 26. og 27. februar.