Hopp til innhold

Denne restauranten stenges med øyeblikkelig virkning

For andre gang må eieren av Sjøgata 3 stenge restauranten sin etter brudd på alkoholloven.

Babettes Gjestebud

Babettes Gjestebud ble torsdag stengt med umiddelbar virkning etter en rekke lovbrudd.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Torsdag vedtok byrådet i Tromsø enstemmig at serverings- og skjenkebevillingen til restauranten Babettes Gjestebud inndras.

I november i fjor ble pizzarestauranten Da Vinci i Sjøgata 3 stengt etter at skattemyndighetene avdekket en rekke lovbrudd.

I juni åpnet Babettes Gjestebud på samme adresse, med samme eiere som før. De hadde serverings- og skjenkebevilling i én måned før Skatt Nord igjen avslørte brudd som ikke er forenelig med alkoholloven.

Nå har Byrådet i Tromsø bestemt at bruddene er så alvorlige at også Babettes Gjestebud fratas bevillingene, og dermed ikke har lov til å servere verken mat eller drikke.

I brevet fra Skatt Nord beskrives følgende lovbrudd:

  • Ikke betalt merverdiavgift
  • Personalet hadde ikke skrevet seg inn i personallisten
  • Det er ikke betalt ut lønn til to ansatte
  • Alt salg var ikke registrert inn på kassaapparatet
  • Omsetningen er ikke spesifisert på varegruppene

Skattemyndighetene viser til at bedriften totalt har brutt åtte ulike lovparagrafer.

Betingelsene i alkoholloven for å ha skjenke- og serveringsbevilling er at bevillingshaver til enhver tid skal ha plettfri vandel, ikke bare i forhold til alkoholloven, men også skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Byråd for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Vanja Terentieff, sier at de ser alvorlig på saker som dette, og at stedet derfor ble stengt med øyeblikkelig virkning.

– Restauranter må ha plettfri vandel, og de må ha papirene sine i orden. Eieren har fått forhåndsvarsler om konsekvensene av lovbruddene, men har ikke rettet opp i det som har vært påpekt, sier Terentieff.

Daglig leder ved Babettes Gjestebud, Azmi Arikan, bekrefter at de er blitt informert om inndragningen, men han sier det hele beror på en misforståelse. Arikan sier at de skal ha et møte med kommunen i morgen, men dette møtet kjenner ikke kommunen til.