500 år gamle kuskjell kan gi klimasvar

Klimaforskere fra USA, EU og Norge har lagt sin elsk på Ingøy i Måsøy kommune, og mener øya ligger perfekt plassert for å besvare klimaspørsmålene i nord.

Kuskjell

Kuskjell kan bli 500 år gamle. Ved å skjære et tverrsnitt gjennom skjellene, kan man lese seg fram til klimaforholdene for flere hundre år siden.

Foto: Allan Klo
CO₂ i atmosfæren
415 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Om jeg finner et 200 år gammelt skjell, er det mulig å se klimautviklingen så langt tilbake som 1815.

Det er Michael Retelle, professor i geologi ved Bates college i staten Maine, som forklarer. Denne sommeren har han sammen med en rekke andre forskere og studenter fra USA studert skjellprøver ved Ingøy i Vest-Finnmark.

Michael Retelle

Michael Retelle, professor i geologi, har studert klimaet i Arktis siden 1976, de siste ti årene på Svalbard og Ingøy. – Vi håper å finne mer kunnskap hvordan dagens varmeperioder kan sammenlignes med tilsvarende perioder for flere hundre år siden, altså før menneskene kunne påvirke klimaet.

Foto: Allan Klo

Vi befinner oss i Mafjord, en fjordarm som stikker inn fra nord og nesten deler Ingøy i to. Her er det flere steinformasjoner som ligger i trappetrinnslag fra fjæresteinene og oppover mot en bratt fjellside.

Steinformasjonene markerer hvor havet lå for henholdsvis 3000, 6000 og 12000 år tilbake i tid.

– Det er gjort funn av skjell som har ligget her siden år 1000. Ved å se nærmere på slike skjell, er vi i stand til å tegne et klimatisk kart.

– Dette gir et innblikk i de relativt store klimatiske endringene som preget middelalderen og helt fram til våre dager, som jo preges av en gradvis oppvarming, sier Retelle.

Forskning, Ingøy

De siste årene har forskere fra Norge, EU-landene og USA valfartet til Ingøy for å studere skjell, både på havbunnen og på land.

Foto: Allan Klo/NRK

Kan bli 500 år gamle

– Det vi har funnet i de innledende forskningsrundene er så fascinerende at jeg kommer til å gjøre det jeg kan for å opprettholde studiene på Ingøy. Jeg tror denne forskningen kan fortsette i flere år.

Ordene tilhører Alan Wannamaker, assisterende professor i klimaforskning ved det statlige universitetet i staten Iowa, USA.

De spesielle kuskjellene kan bli 500 år gamle, og ved å undersøke skallet på skjellene kan forskerne lese seg fram til klimaendringer langt tilbake i tid.

Wannamaker poengterer at Ingøys beliggenhet er det som muliggjør denne type forskning.

– Her møter den nordatlantiske havstrømmen de arktiske havstrømmene. Samtidig ligger øya langt fra fastlandet og er derfor ikke påvirket av store mengder ferskvann, forteller han.

Alan Wannamaker

Alan Wannamaker, assisterende professor i klimaforskning mener Ingøy ligger unikt godt plassert i forhold til å undersøke havforholdene der den nordatlantiske havstrømmen møter den arktiske havstrømmen.

Foto: Allan Klo

«Leser» klimaforandringer i årringer

Et tverrsnitt av skjellene avdekker årringer som kan fortelle en historie om hvordan klimaet var på et gitt tidspunkt flere hundre år tilbake i tid.

Forskeren Michael Retelle har jobbet med Arktis siden 1976, hvorav de siste ti årene på Svalbard, og senest på Ingøy.

Retelle er fascinert av funnene ved Ingøy.

– Det vi håper å finne ut av er hvordan dagens varmeperioder kan sammenlignes med tilsvarende perioder for flere hundre år siden – før menneskene kunne påvirke klimaet, sier Retelle.

Om tre uker skal forskerne hente opp et nytt parti med skjell som har ligget i spesielle sandholdige måleapparater siden vinteren 2014.

Alan Wannamaker mener klimaforskningen på Ingøy har mange år foran seg.

-– Funnene som er gjort her, viser at havbunnen ved Ingøy har mer til felles med funn gjort i Nordatlanteren enn det som finnes ellers i Arktis. Dette er unikt.

Les også: Forsker: – Noen arter trives i surere hav

Les også: Fant tropisk plankton i arktisk hav

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen