Denne dronen kan forandre måten man søker i skred på

Norsk Folkehjelp i Midt-Troms benytter sommerens redningsoppdrag til å teste sitt nye hjelpemiddel. For når vinteren kommer og det går snøskred, kan dronen bidra til å finne folk mye raskere.

Drone

Norsk Folkehjelp i Midt-Troms er trolig først i landet med å teste ut ny teknologi som kan brukes under redningsaksjoner i snøskred.

Foto: Privat

– Vi har utstyr under utvikling nå der vi mest sannsynlig er først i landet. Det handler hovedsakelig om å kombinere to tilgjengelige teknologier: Skredsøking med sender og mottaker, og muligheten til å ta oss inn til områder der det ikke er trygt å sende inn fysiske søkemannskaper. Dette blir et viktig supplement til bakkemannskaper, sier prosjektleder Kenneth Brattli Molund i Norsk Folkehjelp.

Drone

Ralph Simonsen og Kenneth Brattli Molund i Norsk Folkehjelp i Midt-Troms har vært på mange ulike oppdrag i sommer.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Etter skredet i Tamokdalen i januar 2019, hvor fire skiturister omkom, så de behovet for å gjøre ting annerledes.

– Det som kjennetegner mange skredaksjoner er usikkerheten rundt den generelle skredfaren i området vi skal inn i. Vi så behov for å sende inn noe som ikke er mennesker for å undersøke dette. Vi så samtidig behov for å kunne søke i områder med skredfare. Med dette utstyret kan vi gjøre det, forteller Molund.

tamokdalen

Det tok tid før den fysiske letinga etter de antatt omkomne skituristene i Tamokdalen kunne starte.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

For pårørende vil det ha stor betydning at funn av savnet eller antatt omkommet gjøres så raskt som mulig.

Lang ventetid

Fire utenlandske skiturister, tre finlendere og en svenske, ble tatt av skredet fra Blåbærfjellet i Tamokdalen. Været var så dårlig og snøskredfaren så stor at det ikke var mulig å sette i gang søk. Nesten to uker etter snøskredet kunne endelig letemannskap slippe inn i området.

Den fjerde omkomne ble ikke henta ut før i fjor sommer.

Hendelsen i januarmørket i Indre Troms var en belastning også for redningsmannskapet. Helt maktesløse måtte de stå ved foten av fjellet og vente. Vente på bedre vær og på mindre snøfare. Håpet om å finne overlevende svant fort.

Nå har sju redningsmannskaper fra Norsk Folkehjelp i Midt-Troms utdannet seg til dronepiloter slik Luftfartstilsynet krever.

Drone

Nylig bisto Norsk Folkehjelp i Midt-Troms i letinga etter en hvithval i Målselva.

Foto: Privat

Fant hvithvalen fort

I sommer har de testa dronen på ulike oppdrag. Folk som har kommet bort eller skada seg ute i terrenget.

Nylig hadde en hvithval forvillet seg opp i Målselva. I løpet av kort tid hadde dronen lokalisert den ubudne gjesten.

– Denne dronen har en enorm rekkevidde. Vi har også programvare som kan lete etter spesielle farger på videofilene vi får fra dronen. Det betyr at hvis vi leter etter en turgåer med grønn jakke, så kan vi gå gjennom filene og søke spesielt etter dette, forklarer dronepilot og redningsmann Ralph Simonsen.

Drone

Hvithvalen som nylig forvillet seg opp i lakseelva, ble raskt funnet av Norsk Folkehjelp sin drone.

Foto: Privat

Og når vinteren kommer skal sender-mottaker-utstyret monteres på.

Dronen kan også kobles opp til en annen drone slik at den når enda lenger ut.

Drone

Dronen til Norsk Folkehjelp kan bidra til å redde liv, mener Dam-stiftelsen.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Kan bidra til å redde liv

Utviklingsprosjektet i Midt-Troms er støttet med 300.000 kroner av Dam-stiftelsen, det som tidligere het Extra-stiftelsen. Der er Anders Kjellevold politisk rådgiver.

– Dette er et flott prosjekt som kan bidra til å redde liv. Vi håper også andre organisasjoner og redningstjenester kan bruke det etter hvert. Vår oppgave er også å støtte opp om frivilligheten innen for helse, og det er fint å se at Norsk Folkehjelp har kommet så godt i gang med dette prosjektet.

Også for det lokale politiet er det nye tilskuddet til Norsk Folkehjelp kjærkomment. Allerede i sommer har dronen vært tatt i bruk på flere rednings- og leiteoppdrag.

– Det er svært positivt at slike ressurser finnes her i området og at vi ikke er avhengig av hjelp fra Tromsø. Spesielt på leteaksjoner vil dette være nyttig. På skarpe oppdrag der personer kan være til fare for andre, vil vi benytte våre egne droneressurser i Tromsø, sier han.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45