Quiz

Den store kommunequizen!

Årets kommunestyrevalg er rett om hjørnet. Men har du kunnskapen om Kommune-Norge og valghistorien på plass? Test deg selv!

Valgkampbil i 1921
Foto: Conrad M. Bringe / Oslo Museum (CC BY NC ND 3.0)

1/13 Når ble det første kommunestyrevalget i Norge avholdt?

Valgurne fra 1885
Foto: Telemark Museum / CC BY 3.0

2/13 Hva var aldersgrensen for å kunne stemme dette året?

3/13 Hvilket år var det første kvinner kunne stemme ved kommunestyrevalg?

Kvinner stemmer i 1909
Foto: Anders Beer Wilse / Norsk Folkemuseum

4/13 Hvor mange kvinner ble valgt inn som de første kvinnelige kommunestyrerepresentantene i 1901?

Kvinner stemmer ved kommunevalget i 1910.
Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum (CC BY SA 3.0)

5/13 Hvem var Norges første kvinnelige ordfører?

Byste av Aasa Helgesen
Foto: Arkiv

6/13 Hvem er Norges lengstsittende ordfører gjennom tidene?

Ordførerklubbe
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

7/13 Hvem er Norges yngste nåværende ordfører?

8/13 Hvilket parti har flest sittende ordførere akkurat nå?

9/13 Hvor mange av landets ordførere er kvinner?

Video Derfor ble vi ordførere - Ane Mari Braut Nese og Aase Simonsen
Foto: Nyhetsspiller

10/13 Sosialistisk Venstreparti har kun én sittende ordfører. I hvilken kommune er det?

SV
Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

11/13 Før kommunereformen var det 428 kommuner i Norge. Hvor mange blir det etter alle sammenslåingene?

12/13 Mange kommuner har fått nye kommunevåpen i forbindelse med sammenslåingen. Hvor er dette fra?

Kommunevåpen nye Sandefjord

13/13 Dette er det eldste kommunevåpenet til å bli godkjent i kongelig resolusjon. Hvor er det fra?

Ålesund kommunevåpen

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein