Hopp til innhold

Her demonstrerer folk mot at ordføreren vil ta i bruk koronasertifikat

Ordføreren i Tromsø ville helst tatt det i bruk for flere dager siden.

Demonstrasjon mot innføring av vaksinepass i Tromsø sentrum.

DEMONSTRASJON: Folk i Tromsø har lørdag ettermiddag møtt opp foran rådhuset for å vise motstand mot at kommunen vil innføre koronasertifikatet som et tiltak under smitteutbrudd.

Foto: Tove Jensen

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har satt Tromsø på kartet når han ønsker å innføre bruk av koronasertifikat så raskt som mulig.

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Han mener det er en liten pris å betale for å ta vare på næringslivet, kultur- og utelivsbransjen i byen.

Egentlig ville han innført det allerede tirsdag, men Folkehelseinstituttet hadde ennå ikke den tekniske løsningen på plass.

– Har du to stikk, hatt korona eller nettopp tatt en test, vil man kunne vise passet for å gå på en konsert. Arrangørene har dermed mulighet til å ha langt flere til stede, sier Wilhelmsen til Helgemorgen lørdag.

Samme ettermiddag har flere titalls personer møtt opp utenfor rådhuset for å vise sin motstand mot koronasertifikat som tiltak.

Magnus Reiersen er en av arrangørene som står bak demonstrasjonen mot innføring av vaksinepass i Tromsø lørdag.

Magnus Reiersen er en av arrangørene bak demonstrasjonen i Tromsø lørdag.

Foto: Tove Jensen/NRK

– Jeg har tatt vaksine, men for meg handler dette om samhold. Det siste halvåret har vi sett en utvikling som gjør meg bekymret. Det er at vi ikke står sammen lengre. Det skal bli fest, men alle er ikke invitert, sier en av arrangørene, Magnus Reiersen, fra talerstolen foran rådhuset.

Mener koronasertifikatet splitter befolkningen

Tromsø kommune har innført lokale tiltak etter et større smitteutbrudd. Sykehuset i byen er i gul beredskap. Ved bruk av koronasertifikat, ønsker kommunen å lette på tiltakene for å holde aktiviteter i byen åpen.

Truls Olufsen-Mehus er fylkesleder i KrF Troms og Finnmark er imot at koronasertifikatet tas i bruk, av flere grunner. Han mener bruk av koronasertifikatet kan bidra til at mer smitte spres, og at det legitimerer en oss og dem-mentalitet.

Truls Olufsen-Mehus i Finnmark KrF.

Truls Olufsen-Mehus er fylkesleder i Troms og Finnmark KrF.

Foto: Rino Engdal / KrF

– Alternativet må aldri være å gjøre det motsatte av integrering, det er limet i samfunnet. Segregering er det motsatte. Det vi nå gjør er å si at en liten del av befolkningen ikke får ta del i samfunnets goder på samme premisser.

Det er ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen helt uenig i.

– Koronapasset er tatt i bruk i hele Europa. I Sverige er det innført i hele landet. Jeg er veldig glad for at denne regjeringen har latt det være opp til kommunene, da det varierer hvor mye smitte det er i kommunene. Det er ikke segregering, men et nødvendig tiltak.

Han mener en stor forskjell fra en rekke andre land i Europa er at man i Norge kan benytte koronasertifikatet på linje med vaksinerte, om man tester seg.

– Om ikke den muligheten var gitt, kunne vi tatt en diskusjon om segregering. Men slik er det ikke.

– Men er det ikke en falsk trygghet, når man ikke kjenner effekten av å ta i bruk sertifikatet?

– Vi må forholde oss til fagfolkene. Når koronasertifikatet er et tilgjengelig tiltak, må det kunne tas i bruk uten at man bruker ord som segregering, sier Tromsø-ordføreren.

Følger med på effekten av koronasertifikatet i Europa

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier regjeringen har sagt ja til ordningen fordi de mener det er et godt verktøy for kommunene.

Hun presiserer at regjeringens klarsignal til kommunene, handler om å gi muligheter til å bruke koronasertifikat til å gjøre lettelser i tiltakene.

Helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Tromsø kommune har innført tiltak lokalt. Det er vi glade for. De har respondert på et smitteutbrudd. Ved bruk av koronasertifikat kan de lempe på dem og holde aktivitet i byen åpen. Vi ønsker i størst mulig grad å ha en normal hverdag, samtidig med økt beredskap.

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg håper koronasertifikatet vil være et supplement til tiltakene ved smitteutbrudd.

– Det vil først og fremst være en erstatning for tiltak som er mer inngripende og som også har etiske dilemmaer knyttet til seg. Effekten av den er vi usikre på. Der er det dårlig dokumentasjon. Men dette er et tiltak som nå tas i bruk i mange land. Dette vil vi følge med på og gi råd om fremover.

I Østerrike er det varslet obligatorisk vaksinasjon fra februar neste år. Kjerkol sier det ikke er aktuelt i Norge.

– Vi har høy vaksinegrad basert på frivillighet. Den tilliten norske myndigheter har i befolkningen er noe vi må ta veldig godt vare på.