Forsvarerne til Ludvigsen skuffet: – Vil bli anket til Høyesterett

Hålogaland lagmannsrett har bestemt seg for å kun behandle én del av Ludvigsen-saken på nytt. Forsvarerne er overrasket og vil anke beslutningen til Høyesterett.

Ludvigsen i retten

Tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, ble varetektsfengslet i januar 2018.

Foto: Elin Fagertun

– Vi er overrasket over beslutningen om å kun behandle en del av saken. Beslutningen vil bli anket til Høyesterett, sier forsvarer Per Zimmer til NRK.

Han sier videre at det er deres oppfatning at Ludvigsen verken har misbrukt sin stilling eller kan dømmes for menneskehandel, og at tingretten og lagmannsretten tar feil i sin vurdering.

– Dette må Høyesterett i siste instans avklare. Det er flere forhold i Ludvigsens anke som lagmannsretten ikke har tatt stilling til. Vi håper Høyesterett vil ta våre innspill til etterretning.

Forsvareren sier Ludvigsen selv er svært skuffet og overrasket.

– Han hadde ikke ventet dette resultatet. Denne saken handler jo om påstand mot påstand, og det er klart at man da ønsker å få prøvd sin sak av en ny og uavhengig domstol.

NRK har vært i kontakt med Svein Ludvigsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Forsvarere Kai Vaag og Per Johan Zimmer

Forsvarerne til Ludvigsen bekrefter at de vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Foto: Petter Strøm / NRK

Fornøyd med å unngå reprise av tingretten

4. juli falt dommen i Ludvigsen-saken. Den tidligere fylkesmannen ble kjent skyldig i hele tiltalen og dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling.

Dommen ble varslet anket på stedet. Svein Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld.

Det er tre dommere i Hålogaland lagmannsrett som har vurdert anken. Ludvigsen får prøve ett av punktene i saken på nytt i lagmannsretten. Det er punktet som sier at Ludvigsen skal ha forledet en asylsøker med lettere psykiske utviklingshemminger for å få sex.

Lagmannsretten skal også behandle selve straffeutmålingen i det punktet.

– Fra påtalemyndigheten sin side tar man til etterretning at det ikke blir full ny prøving av alle spørsmålene, men kun for én post, og at der blir straffeutmålingen prøvd på nytt, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Han er fornøyd med at arbeidsbyrden ikke blir den samme i en ankeomgang, som det var i tingretten.

Kai Vaag og pressen

Det er stor medieinteresse rundt Ludvigsen-saken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– I all hovedsak blir Ludvigsen ikke hørt

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg, sier rettens avgjørelse viser at Ludvigsen i liten grad blir hørt.

– Dette betyr at store deler av tingrettsdommen mot Ludvigsen blir stående. Lagmannsretten har funnet at et av forholdene skal behandles på nytt, og da må de også vurdere straffeutmålingen, men i all hovedsak blir Ludvigsen ikke hørt.

Rønneberg sa tidligere til NRK at han tror det er stor sannsynlighet for at Ludvigsen anker avgjørelsen videre til Høyesterett.

Olav Rønneberg

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg, sier rettens avgjørelse viser at Ludvigsen i liten grad blir hørt.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Men nåløyet inn dit er ennå trangere, så mye tyder på at hoveddelen av tingrettsdommen vil bli stående.

– Skuffet

Ole Strømmen er bistandsadvokat for 26-åringen, der saken skal behandles på nytt.

– Jeg har informert klienten min om lagmannsrettens beslutning. Han er skuffet over at han må gjennom en ny rettssak.

Strømmen mener bevisene var klare nok til at også denne delen av saken burde avvises.

– Samtidig fremstod saken sterkere gjennom bevisførselen i tingretten. Derfor har vi tro på et tilsvarene resultat i ankesaken, sier han.

De delene av dommen som sier at Ludvigsen skal ha forledet to andre unge asylsøkere til for å få sex, vil lagmannsretten ikke behandle på nytt. Dette gjelder blant andre hovedfornærmede i saken, som fortalte om at Ludvigsen skal ha misbrukt ham for å få sex i flere år.

Bistandsadvokat Beate Arntsen sier at hennes klient er glad og lettet for at skyldspørsmålet nå er avgjort, og at retten har trodd på hans beskrivelse av det som har skjedd.

Ble trodd i retten

Tre fornærmede unge menn ble trodd av Nord-Troms tingrett da rettssaken gikk over flere uker i vår.

De tre mennene hevdet at Ludvigsen hadde fortalt at han kunne både gi og frata dem statsborgerskap. De turte derfor ikke annet enn å delta i de seksuelle handlingene.

Saken har blitt kalt «den groveste anklagen som er rettet mot en høytstående embetsmann i fredstid».

Den hovedfornærmede mannen fortalte om flere år med gjentakende overgrep. Han holdt det for seg selv, fordi Ludvigsen hadde stor makt og var venn med selve Kongen. Mannen var 17 år da den første hendelsen fant sted.

De tre fornærmede fikk forklare seg bak lukkede dører. De fryktet at de kunne bli utestengt fra sin omgangskrets dersom detaljer kom ut.

Som en del av bevisføringen ble det lagt frem utskrifter fra samtaler Ludvigsen hadde tatt med de tre fornærmede. Det ble også vist et nakenbilde av Ludvigsen og den hovedfornærmede.

I retten kom den tidligere fylkesmannen i Troms med en helt annen forklaring enn han hadde gjort i de åtte politiavhørene. Han innrømmet å ha hatt seksuell kontakt med den ene fornærmede, men hevdet at det bare hadde skjedd to ganger.

Dette festet ikke tingretten lit til.