De store og etablerte vinner kampen om nordområde-penger

Nordområde-penger som forvaltes av Innovasjon Norge tilfaller etablerte bedrifter og selskaper – ikke små bedrifter og gründere.

Her skal det bli fortøyningskai

Arne Ramstad, utbyggingsdirektør i Norterminal, peker på Gamneset der Norterminal vil bygge en oljeterminal. Selskapet er så langt en klar vinner i antall nordområdekroner via Innovasjon Norge i Vadsø.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Norterminal er blant de foreløpige vinnerne av nordområdemidler til næringslivet, mens små bedrifter utelates fra regjeringens støtteordning.

150 millioner kroner til næringslivet skal Innovasjon Norge i Vadsø dele ut i en femårsperiode fra 2014, til norske bedrifter som satser i Arktis. Halvparten av disse midlene er en del av tilskuddsordningen «Arktis 2030»

Selskapet Norterminal, som planlegger å bygge en oljeterminal utenfor Kirkenes i Finnmark, har fått nær 4,5 millioner kroner i tilskudd. Et solid jafs av de drøyt 16 millionene som så langt er fordelt, og mer enn noen andre som har fått tilskudd så langt.

– Ikke egnet til de små

– Totale investeringer i Norterminal har hittil vært omtrent 70 millioner i risikofasen. Tilskuddet fra Innovasjon Norge kom godt med, sier Geir I. Gjørva i Norterminal til NRK.

I en oversikt som NRK har sett på, som viser bedriftene som har fått tilskudd i 2014 og 2015, glimrer gründere og små aktører med sitt fravær. I stedet dukker det opp flere veletablerte navn opp i listen.

Linda Beate Randal

Linda Beate Randal, direktør for Innovasjon Norge i Finnmark, forteller at tilskuddsordningen ikke er tilpasset små aktører.

Foto: flickr

– Dette er ikke en ordning i hovedsak rettet mot gründere og nyoppstartede bedrifter, bekrefter Linda Beate Randal, direktør for Innovasjon Norge i Finnmark.

Små bedrifter er rett og slett ikke robuste nok for å nå opp, sier Randal.

– Selv om vi i Innovasjon Norge jobber mye med gründere og har det som et stort fokus ved våre ordinære virkemidler, så er ikke denne ordningen veldig godt egnet til det, sier Randal.

Tilpasset nordområdepolitikken

De som kan få tilskudd må ha prosjekter som støtter opp om regjeringens nordområdepolitikk. Grenseoverskridende næringssamarbeid i Arktis er høyt på agendaen.

Randal pepeker at midlene, utfra regjeringens føringer, er tilpasset bedrifter og selskaper med stødig økonomi.

– Man møter en del utfordringer på veien og bør derfor ha en buffer og ha vist en «stayer»-evne. Nyoppstartede bedrifter har ofte ikke det, sier hun.

To millioner til reiselivet

Fire aktører fikk tilskudd i 2014. Så langt i 2015 har Innovasjon Norge gitt åtte tilskudd.

Hilde Bjørkli

Hilde Bjørkli og Nordnorsk Reiseliv har fått penger til et prosjekt.

Foto: Kai Erik Bull

Arktis 2030 er en del av regjeringens nordområdesatsing. Et annet etablert navn som har fått tilskudd er Nordnorsk Reiseliv, som jobber med å promotere Nord-Norge som reisemål. De har fått tilskudd til et prosjekt der de samarbeider med reiselivsnæringen i Sverige og Finnmark.

– Intensjonen er å samarbeide i stedet for å konkurrere om å selge reiselivsprodukter, og å lage produktpakker på tvers av grensene, forteller reiselivssjef i Finnmark Hilde Bjørkli.

Innovasjon Norge opplyser at de kun har gitt ett avslag. De sier at dette tallet trolig kunne vært høyre fordi mange bedrifter etter en dialog med Innovasjon Norge ser at de ikke oppfyller vilkårene for å søke.