Hopp til innhold

Innovasjon Norge får bot på 1 million – sjekket privatperson uten lov

Datatilsynet har gitt Innovasjon Norge en bot på 1 million kroner, etter at de kredittsjekket gründeren Ottar Zahl Jonassen flere ganger uten noen som helst grunn til det.

Ottar Zahl Jonassen

Gründer Ottar Zahl Jonassen har havnet i Innovasjon Norges søkelys, selv om han aldri har vært kunde der.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Alarmen gikk hos gründer Ottar Zahl Jonassen da det ene brevet etter det andre dukket opp, med beskjed om at Innovasjon Norge hadde sjekket hvor kredittverdig han og hans to selskaper er.

Jonassen driver med utvikling av hotellprosjekter i Vadsø, og har aldri hatt noe kundeforhold til den statlige banken.

Etterhvert valgte gründeren å politianmelde Innovasjon Norge for grov korrupsjon. I slike saker kan Datatilsynet ilegge bot.

Nå har Datatilsynet altså valgt å bøtelegge Innovasjon Norge med 1 million kroner.

– Det har blitt gjort en kredittvurdering av en enkeltperson og hans enkeltmannsforetak uten at det har vært et rettslig grunnlag for å gjøre det, sier seniorrådgiver i Datatilsynet Ida Småge Breidablikk til NRK.

Innovasjon Norge har sagt seg enig i at de ikke hadde et behandlingsgrunnlag for de fire kredittvurderingene.

Kredittvurderingene skjedde over en periode på 3 måneder.

Ottar Zahl Jonassen

Ottar Zahl Jonassen ønsker ikke kommentere saken i dag, men har tidligere sagt at han setter stor pris på at politiet vil etterforske de uhjemlede kredittvurderingene som er gjort av ham.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

–Oppleves krenkende

Opplysningene som kommer fram i en kredittvurdering blir sett på som sårbare, ifølge Datatilsynet.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi.

Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak. Noe Innovasjon Norge ikke hadde i denne saken.

– Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak sier også noe om eierens privatøkonomi. Det er private opplysninger som ikke kan hentes inn av andre virksomheter med mindre det er saklig begrunnet, sier Småge Breidablikk.

– Vi skjønner at klager reagerer når han har blitt kredittvurdert fire ganger, og at dette oppleves som krenkende. Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, sier Breidablikk.

Kredittsjekk Innovasjon Norge

Ti slike brev fikk Ottar Zahl Jonassen, om kredittsjekk av ham selv og selskapene hans. Innovasjon Norge sier at kredittsjekkene er uhjemlede.

Én av de involverte oppsagt

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sier de er innstilt på å imøtekomme Datatilsynets endelige vedtak.

– Det er ingen tvil om at vi har beveget oss utenfor de rammene som vår virksomhet er underlagt. Det vil jeg både beklage og understreke at vi har tatt på stort alvor fra det øyeblikket dette ble kjent for oss, sier Haugli.

Videre forteller direktøren at de har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at noe lignende ikke skjer igjen.

– Vi innførte nye opplæringsplaner, retningslinjer og rutiner. Vår interne revisor gjorde en helhetlig gjennomgang av bruk av kredittsjekk i Innovasjon Norge. I tillegg vi har fulgt opp saken ovenfor de involverte ansatte, sier Haugli.

En ansatt er blitt sagt opp som følge av saken.

– Jeg vil beklage på nytt til Ottar Zahl Jonassen. Dette er slutten av en lang prosess, så det er godt for oss å få satt et punktum, sier han.

Håkon Haugli

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sier de vil akseptere det som blir Datatilsynets endelige vedtak.

Foto: Heidi Widerøe

Kredittsjekket ti ganger

Det hører også med til saken at Ottar Zahl Jonassens aksjeselskap har blitt kredittvurdert seks ganger. Men disse kredittvurderingene omfattes ikke av personvernregelverket, og Datatilsynet kan dermed ikke sanksjonere dette.

– Innovasjon Norge sin behandling av meg, og mistenkeliggjøringen de stod for i vår, ble svært belastende. Jeg er svært glad for at Innovasjon Norge har tatt grep internt og jeg har i dag et godt og profesjonelt forhold til selskapet, sier Zahl Jonassen.

– Jeg synes også det er betryggende at Datatilsynet har reagert svært strengt på praksisen i Innovasjon Norge.

Zahl Jonassen sier han nå vil bruke sin tid og energi på egne prosjekter i bedriften sin, som jobber for vekst og utvikling i Varanger-regionen.

Innovasjon Norge har fått frist til 25. januar på å komme med merknader til varselet.