Dataselskaper snuser på Balsfjord

Internasjonale dataselskaper har vært i kontakt med Balsfjord i Troms for å drøfte muligheter for å etablere et datasenter i kommunen.

Ellen Beate Lundberg

– Vi jobber med å legge til rette for å kunne ha datasenterindustri i Balsfjord, sier rådmann Ellen Beate Lundberg.

Foto: Harald Harnang / Balsfjord kommune

Det sier rådmann Ellen Beate Lundberg.

Datalagring og datasentervirksomhet er en næring i sterk vekst globalt. Norden vurderes av internasjonale aktører som et attraktivt område for å etablere datasentre.

Det forventes etablert 60 nye store, datasentre i Vest-Europa innen 2020. Flere fylker og kommuner har meldt interesse.

Til rette

– Vi jobber med å legge til rette for å kunne da datasenterindustri i Balsfjord. Vi er også blitt såkalt prekvalifisert for å kunne ha et slikt senter i kommunen, sier rådmannen.

Balsfjord kommune har en beliggenhet som i utgangspunktet antas å gi store konkurransemessige fortrinn ved en lokalisering.

Nysnø på fjellene
Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Mange fordeler

Det gjelder blant annet: El-avgift på nordisk nivå, tilgang på vannkraft og såkalt grønn energi, kjølig klima, stabil geologi, stabil og forutsigbar politikk, avsatte næringsarealer og noen ferdig regulerte arealer, store utdannings- og forskningsmiljøer og flyplasser i regionen.

Møte med Statnett

– Jeg har nettopp vært i møte med Statnett for å drøfte hvilke muligheter bygging av den nye 420 volts kraftlinja gjennom Balsfjord vil gi, sier Lundberg.

Og industrien har fanget opp de fordelene Balsfjord mener å kunne representere. Derfor har vi begynt å merke en interesse for internasjonale aktører som er interessert i arealer som er egnet til formålet. Og det har Balsfjord, sier hun.

Kan ikke opplyse navn

Lundberg sier at hun ikke kan fortelle hvilke selskaper som har tatt kontakt. Det er hemmelig. Hun sier at kommunen jobber med å få en intensjonsavtale med Troms Kraft Nett.

Balsfjord har hatt god hjelp og støtte fra fylkeskommunen og Bredbådfylket Troms i arbeidet. Det gjelder også andre kommuner, men Balsfjord har fått utført en forstudie og er prekvalifisert for å kunne være med i konkurransen.

Nye arbeidsplasser

For Balsfjord vil et datasenter blant annet resultere i:

  • Økt sysselsetting i kommunen
  • Flere kompetansearbeidsplasser.
  • Arbeidsplasser som ikke er avhengig av turisme og reiseliv.
  • Økte skatteinntekter.
  • Større interesse for å bo i Balsfjord

Det er vanskelig å antyde hvor lang tid det kan ta å få en avklaring, sier rådmannen.

Nyheter fra Troms og Finnmark