Dårligst i landet til å tilrettelegge for næringsutvikling

På tross av vekst i turisme og olje- og gassvirksomhet, er Finnmark fremdeles dårligst til å tilrettelegge for næringsutvikling. Det viser NHO sitt kommune barometer for 2016.

«Hilda Knutsen» fra Knutsen OAS Shipping

Olje - og gassvirksomheten rundt Snøhvit og Goliat er en av årsakene til den positive veksten i Vest-Finnmark.

Foto: Hans-Kr Hansen

– I Finnmark er det vestfylket som har den største veksten. Hammerfest og Alta er motorene, og gjør at regionen er i vekst, sier regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik.

Regiondirektøren mener olje -og gassvirksomheten rundt Snøhvit og Goliat er en av årsakene til den positive veksten her. I tillegg har Alta utpekt seg med stort næringsmangfold, spesielt innenfor bygg og anlegg.

Likevel viser ikke NHO sitt kommunebarometer de store overraskelsene i Finnmark. Fremdeles er de fleste kommunene i fylket blant landets dårligst rangerte kommuner.

NHO gjør årlige målinger av alle kommunene i landet, og rangerer dem ut i fra hvor flinke den enkelte kommune er til å tilrettelegge for næringsutvikling og vekst.

Hensikten er å vise utviklingen næringsliv i hele landet. Samtidig er det viktig for kommuner og beslutningstagere å se hvordan egen region og egen kommune tilrettelegger for vekst, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Honningsvåg

Nordkapp er den kommunen som går mest opp i NHO sin kommunerangering.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Turisme gir god vekst i Nordkapp

En stor positiv overraskelse i Finnmark er Nordkapp kommune. Den gjør et skikkelig hopp på NHO sin kommunerangering. Kommunen går opp 68 plasser fra i fjor.

– En av hovedårsakene er at reiselivsnæringen gjør det veldig bra. Det ligger an til rekordår innenfor reiseliv nasjonalt. Nord-Norge og Finnmark har ligget over det nasjonale gjennomsnittet på vekst innenfor denne næringen. Nordkapp har mange sysselsatte innenfor reiseliv, sier Målfrid Baik.

Olje og gass kan hjelpe Øst-Finnmark

Målfrid Baik

Regiondirektør Målfrid Baik mener kommunene og fylkene i nord må samarbeide mer.

Foto: privat

Fullt så lyst er det ikke i Øst-Finnmark. NHO sitt barometer viser at Sør-Varanger fremdeles preges av konkursen i Sydvaranger. Også indre Finnmark har stabilisert seg på bunn.

Likevel skiller Vadsø seg positivt ut med mange godt utdannede arbeidstakere, kommunen er på 53 plass av alle landets kommuner. Så helt svart er det ikke.

– Det blir spennende å se hva olje og gassnæringen kan bety for regionen i årene fremover. Også reiseliv og fiskeoppdrett er næringer som kan vokse her, sier Baik.

De største er vinnerne

Målfrid Baik sier hun ser positivt på fremtiden for Finnmark fordi fylket gjør det bra innenfor de nasjonale vekstområdene.

– Samtidig er vi avhengig av at de rette grepene blir gjort for å realiser mulighetene våre. For å få vekst og næringsutvikling må vi må bli mye flinkere til å samarbeide på tvers av kommune - og fylkesgrenser, sier regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik.