Må kanskje slakte melkekyrene

Lite nedbør i Øst-Finnmark i sommer har skapt store problemer for bøndene. Tørre åkre gir dårlige og små avlinger. Nå kan dyr bli slaktet for å unngå store innkjøp av fòr.

Dårlige avlinger i store deler av Finnmark

Dårlige avlinger truer matgrunnlaget for gårdsdyrene. De må kanskje slaktes for å unngå store innkjøp.

For det som skal ende opp som fôr til dyrene gjennom vinteren er istedenfor tørt og gult. Årsaken er unormalt lite nedbør i Øst-Finnmark i løpet av sommeren.

– Avlingene skulle vært mye høyere, men i år er avlingene dessverre for dårlig. Her i Austertana har det kommet regn en gang, og det var ikke mange millimeter som kom heller, forteller bonde Fred Johnsen i Austertana.

Må muligens slakte dyrene

Og bonden i Austertana er ikke alene om å få dårlig avling i år. Flere av kollegaene hans forteller til avisa Finnmarken om lite og dårlig kvalitet på fôret.

Dette kan få konsekvenser.

- Det betyr at vi må kjøpe inn mye mer fôr, ikke minst kraftfôr, og i verste fall slakte flere av dyrene, sier Johnsen.

Han har allerede begynt å bruke av det som skulle blitt mat til vinteren.

- Det er så dårlige forhold nå at vi må gi melkekyrne rundballer nå, sier Johnsen.

- Noen slår for sent

Bønder som har avlingssvikt kan få erstatning dersom tapet er større enn 30 prosent av et normalår. Hos Fylkesmannens landbruksavdeling ser de at den tørre sommeren har gitt avlingsskader:

– Det tyder på at det er en del tørkeskader i år, men det er vanskelig å si hvor mange av disse som er berettiget. Mange kunne nok også å være tidligere ute med slåtten, for det er det fortsatt mange som venter for lenge med, sier Karianne Holm-Vars fra landbruksavdelingen i Fylkesmannen i Finnmark.

Ber til værgudene

Bonde Johnson har slått de fleste jordene for å berge det som kan berges. Og nå er håpet at klimaet og naturen også skal bidra.

- Jeg håper vi får godt med regn samtidig som varmen vi har hatt bevares og at grønnfôret vokser opp igjen. Da får vi muligheten for godt beite og vi kan få slått en gang til enkelte plasser, sier Johnsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali