Cold Response-deltakere i karantene på grunn av korona

15 000 personer skal delta i den store militærøvelsen Cold Response. Allerede er noen av øvelsenes deltakere satt i karantene i forbindelse med koronautbruddet.

Cold response soldater

STOR ØVELSE: Rundt 15 000 personer er involvert i vinterøvelsen Cold Response. Her fra øvelsen i 2016.

Foto: Mona Ødegård / Forsvaret / Mona Ødegård / Forsvaret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– For noen kan dette bety at de ikke får delta på Cold Response, slik det var planlaget, sier oberstløytnant Per Espen Strande i Hæren.

Rundt 15 000 personer er involvert i vinterøvelsen Cold Response, som finner sted i store deler av Nord-Norge. Deriblant 6 000 utenlandske soldater.

Allerede er flere personer satt i karantene, med mistanke om koronasmitte. I en artikkel på Forsvarets Forum står det blant annet at flere i Sjøforsvaret er sendt hjem, etter mistanke om smitte.

– Vi har allerede sendt folk hjem. Mandag ble seks bedt om å gå hjem, i går var det et par. Det er folk som har vært i utsatte områder eller i forbindelse med folk som har vært det, sier kommandørkaptein Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret til Forsvarets Forum.

Per Espen Strande kan ikke si noe om hvor mange personer som er i karantene.

– Jeg kan si at vi ikke har påvist koronasmitte hos noen. Videre har vi rutiner for smitteoppsporing og karantene. Våre fagfolk er i tett dialog med både Folkehelseinstituttet og kommunelegene, og koordinerer innsatsen i forbindelsen med koronautbruddet ut fra det, sier han.

Vil dette få konsekvens for utførelsen av selve øvelsen?

– Per nå vil Cold Response gå som planlagt.

Per Espen Strande oberstløytnant

PÅ ALVOR: Oberstløytnant Per Espen Strande forteller at Hæren tar sine forholdsregler for å hindre smitte av koronaviruset.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Får ikke forsyne seg selv

Forsvaret har skjerpet rutinene sine for å hindre eventuell spredning av sykdom i forbindelse med koronautbruddet (se faktaboks nederst i saken).

– Vi gjør dette for å kunne opprettholde vår operative evne, slik at vi kan løse vårt oppdrag. I tillegg gjør vi det for å kunne delta i Cold Response, sier Per Espen Strand i Hæren.

– Hæren er en stor samfunsaktør med mange ansatte. Vi gjør dette for ikke å bidra til ytterligere smitte i samfunnet. Særlig når vi har langt mer personell og mye høyere aktivitet enn vanlig, i forbindelse med Cold Response, fortsetter han.

Status Norge

Sist oppdatert: 25.05.2020
8352
Smittet
40
Innlagt
235
Døde