Byrådet kritiserer regjeringens asylpolitikk

– De flykter fra helvete på jord, og med regjeringens politikk kommer de til noe som ikke er stort bedre, sier byråd Gunhild Johansen.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

I Vestleiren utenfor Kirkenes har både voksne og barn oppholdt seg i lengre tid. Utlendingsdirektoratet har endret leiren til et mottak hvor asylsøkere skal intervjues.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Under et ekstraordinært byrådsmøte tirsdag morgen vedtok byrådet i Tromsø en høringsuttalelse som retter sterk kritikk mot regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven.

Gunhild Johansen

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV).

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Regjeringer legger bare økonomiske hensyn til grunn for sin asylpolitikk, og det virker som det menneskelige aspektet er fraværende, sier byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV) i en pressemelding.

– Vi må huske på at de som er på flukt flykter fra IS. Når de kommer hit til landet behandler vi dem ekstremt dårlig. De flykter fra helvete på jord, og med regjeringens politikk kommer de til noe som ikke er stort bedre.

Byrådet er kritiske til flere av endringene Solberg-regjeringen vil gjennomføre i utlendingsloven og frykter at disse vil svekke, fremfor å styrke, integreringen i Norge.

- Humane forpliktelser fraværende

Byrådet mener endringene i lovgivningen vanskelig kan gi flyktninger den trygghet som er nødvendig for god livskvalitet og i neste instans god integrering. De påpeker viktigheten av å overholde internasjonale forpliktelser, og mener at Norge skal fortsette i sin rolle som forkjemper for internasjonal rettferdighet, humanitet og rettssikkerhet.

– Det bærende hensyn i departementets forslag synes å være å få til en reduksjon av ankomstene av asylsøkere til Norge for å redusere utgifter og motvirke press mot samfunnets velferdsordninger. Etiske aspekter og humane forpliktelser er fraværende, mener et samlet byråd.