Byggestart for kampflybase sankthansaften 2019

Det kan være ekstra grunn til feiring med kjempestore bål 23. juni 2019 i Evenes og kommunene rundt. Dagen før kan Stortinget ha gjort vedtaket om å bruke 4 milliarder for å ruste opp flybasen.

Direktør i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug

Olaf Dobloug i Forsvarsbygg mener det er store muligheter for lokale bedrifter på den nye kampflybasen.

Foto: Nils Mehren / NRK

Det var direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg som i dag kunne fortelle interesserte entreprenører i Harstadregionen om utbyggingsplanene for den nye framskutte kampflybasen. Basen skal stå ferdig i 2021.

Den skal huse noen av de nye kampflyene og de maritime overvåkningsflyene som skal ta over etter Orion på Andøya.

Håper på lokale leverandører

I byggeperioden kan så mange som 250 personer få jobb. Av sikkerhetsmessige grunner kan i praksis kun nordmenn jobbe der.

Framdiriftsplanen for kampflybasen på Evenes

Framdriftsplane for kampflybasen på Evenes

Foto: Nils Mehren / NRK

– Årsaken er at det tar så lang tid å få sikkerhetsklarert utlendinger at det praksis er nordmenn som får utføre jobben, sier Dobloug.

Det var mange av de lokale entreprenørene, 70 i tallet, som trakk et lettelsens sukk på konferansen Byggebørsen i Harstad da de hørte direktøren si de ordene. Lokalt ser de for seg oppdrag som kan gi gode plusstall i regnskapsbøkene om de får sikra seg noen av oppdragene på kampflybasen. Det er mye å kjempe om når kostnadsrammen er på opptil 4 milliarder kroner. Det skal blant annet bygges nye hangarer for de maritime overvåkningsflyene.

Evenes klar i 2021

Når basen står ferdig i 2021 kan så mange som 1.000 personer være i aktivitet på Evenes flystasjon, fordelt på 300 soldater og 700 forsvarsansatte.

Stor interesse fra lokale entreprenører for kampflybasen

Stor interesse fra lokale entreprenører for kampflybasen

Foto: Nils Mehren / NRK

– Dette er en base for framtida. Vi må også regne med kontinuerlig vedlikehold og oppgraderinger også i årene framover, sier Dobloug. Han peker også på at Evenes allerede er blant de mest moderne anleggene forsvaret har.

– Det er et godt grunnlag å bygge videre på, sier Dobloug. Han håper faktisk at mange lokale bedrifter kan kvalifisere seg til oppdrag på flystasjonen og viser til at mange lokale entreprenører utfører arbeidet på hovedkampflybasen på Ørland.