Bygger kasino i sameland

For å sette søkelyset på retten til land og på urfolks status, etablerer kunstnere et «kasino» på samisk-eid jord.

Sigbjørn Skåden og Joar Nango - samisk casino

Sigbjørn Skåden og Joar Nango har laget et kunstprosjekt som finner sted i et nedlagt bedehus i Nordkjosbotn.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

«Indian gaming» har blitt et velkjent fenomen i USA. For mange urfolksgrupper har kasinovirksomhet blitt en viktig del av økonomien i reservater. Nå etableres et lignende kasino i et bedehus på landsbygda i Nord-Norge.

Det hele er bare et kunstprosjekt, men like fullt et spark til debatten om urfolk og rettighetsforvaltning.

Sigbjørn Skåden gjør klart til kasinoforestilling

For tiden jobbes det med å gjøre alt klart for kasinodrift på lørdag i bedehuset.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Dette er en debatt som man får opp hver eneste gang i forbindelse med en form for samisk hevd til et område. At man skal kunne ha en slags vetorett. At man skal mene noe om det skal komme en gruve der eller et oljeanlegg der. Vi går inn den debatten der på en måte som kanskje ikke er forventet av samiske kunstnere, sier forfatter Sigbjørn Skåden.

Kunstprosjektet dreier seg rundt historien om den samiske finansmannen Anders Andersson Labba som lar seg inspirere av kasinovirksomheten i indianerreservatene (les mer i faktaboksen til høyre).

– Prosjekt med politisk agenda

– Vi hadde lyst til å gjøre et sammenligningsstudie av hvordan urfolksbegrepet og urfolksrettighetene blir forvaltet i USA og sammenligne det med tilstander her hjemme, sier billedkunstner og arkitekt Joar Nango.

Han har sammen med Skåden laget et kunstprosjekt med globalt overbygg, men som praktisk sett finner sted i et nedlagt bedehus i Nordkjosbotn i Balsfjord kommune. En bygd som for tiden er mest kjent for letingen etter den antatt drepte Per Vålnes.

Joar Nango tapper bjørkesaft til kasinoforestilling

Billedkunstner og arkitekt Joar Nango tapper bjørkesaft som skal bli signaturdrinken til kasinoet.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Lørdag blir det kasinodrift i bedehuset, «Golden Ája Lapland Casino & Motel». En blanding av teater og kunstinstallasjon som tar publikum med på urfolksgaming.

– Dette er et prosjekt som på mange måter har en politisk agenda, men den agendaen er ikke helt uthalt, sier Nango.

– En slags redningsplanke

Nango og Skåden har vært på researchtur i et tjuetalls reservater, og «Golden Ája» er en sammenligning av rettigheter og status.

– Det er to forskjellige virkeligheter. Kasinodrift er nyliberalt og en kapitalistisk måte å livnære seg på, som vi synes var en ganske stor kontrast til en del andre forståelser rundt urfolk.

Stein Bjørn

Stein Bjørn er skuespiller i prosjektet.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Det blir tappet bjørkesaft for å lage en signaturdrink til kasinoet, egne sjetonger er klar og alt ligger til rette for lykke i den gylne kilde som «Golden Ája» betyr. Publikum skal være en del av forestillingen, sammen med skuespillere eller kasinoansatte.

Urfolkskasinoene i USA har blitt næringsvirksomhet som finansierer hele samfunn. Heldigvis trenger ikke samene å livnære seg på samme måten, mener de to samiske kunstnerne.

– Samfunnssituasjonen vi er i er en helt annet, mens i en annen urfolkskontekst blir det en slags redningsplanke.

Hør radioreportasjen om kunstprosjektet:

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30