Bygger hytter av søppel fra havet

Enorme mengder med søppel som skylles i land på Spitsbergen skal noen kunstnere nå gjøre om til en hytte. De kreative sjelene vil fortelle om hva som skjer når folk dumper avfallet sitt i havet.

Bygger hytte av søppel

Prosjektet Ocean Hope ønsker med kunsten sin å varsle verden om den økende miljøtrusselen som rammer oss alle, spesielt det sårbare livet i Arktis.

Foto: Fotograf: Måns Salomonsen/Ocean Hope

– Vi ønsker å visualisere til verden om hva som faktisk som blir liggende av søppel i havet i nord. Og dessverre er det jo slik rundt om i hele verden også, sier kunstner Solveig Egeland i Ocean Hope.

Solveig Egeland

Solveig Egeland er kunstner og har vært med på å bygge flere vardehytter av søppel i Norge.

Foto: Måns Salomonsen, Ocean Hope

De holder på å bygge en varde-liknende hytte av søppel skylt inn fra havet, som Sysselmannens ryddetokt har samlet inn på Spitsbergen nylig.

Med prosjektet vil organisasjonen Ocean Hope varsle verden om den økende miljøtrusselen som rammer oss alle, spesielt det sårbare livet i Arktis.


Søppel opp til halsen

Årlig holder Sysselmannen på Svalbard, sammen med frivillige, strandrydding på ulike områder.

I juli fant ryddegruppen 90 kubikkmeter med søppel bare på ett sted, på nordsiden av Spitsbergen.

– Det er helt ufattelig mye. Vi stod på kaia for å laste inn noe av det, og alt fikk ikke plass på lasteskipet en gang. Det er uendelige mengder. Vi stod med søppel opp til halsen da vi skulle sortere det, sier Egeland.

Mesteparten av avfallet kommer fra fiskeriflåten og andre båter. Det som gjerne dumpes i havet er store garn, noter, garn, bøyer og andre storeplast- og fiskeredskaper.

– Det måtte ti mann til for å flytte ett not. Og da kan man tenke seg hva som skjer når et dyr setter seg fast i det, de kommer jo seg ingen vei, forteller Egeland.

Ocean Hope

– Vi ønsker å visualisere til verden om hva som faktisk som blir liggende av søppel i havet i nord. Og dessverre er det jo slik rundt om i hele verden også, sier Solveig Egeland.

Foto: Måns Salomonsen, Ocean Hope

Satt fast i 170 kg not

Og det var akkurat dét som skjedde da en binne forrige uke fikk et 170 kilo tungt fiskenot hengende fast i øremerket i mange timer.

Til slutt kom isbjørnen seg løs. Og akkurat denne noten også nå gruppen å bruke til en installasjon.

– Det har vi fått tak i nå og foreløpig ligger det under en kreativ prosess. Vi må finne ut hvordan vi kan bruke det slik at flest mulig forstår denne historien. Og med nøyaktig det samme garnet kan folk se, kjenne og tenke seg hvordan denne isbjørnen hadde det mens hun satt fast, sier Egeland.

Ocean Hope prosjekt

I juli ryddet Sysselmannen på Svalbard 90 kubikkmeter med søppel fra havet på nordsiden av Spitsbergen.

Foto: Måns Salomonsen, Ocean Hope

Tidligere prosjekter

Et liknende prosjekt har også blitt gjennomført på Utsira utenfor Haugesund i Rogaland. Der har de bygget en hytte på en øy, det samme har de gjort på Lista i Vest-Agder og i Hvaler utenfor Fredrikstad i Nord- Europas største marine nasjonalpark.

Teamet består av åtte personer, i tillegg til to som følger prosjektet på Svalbard. Onsdag skal søppelhytta i Longyerbyen stå ferdig.

- Så vi har det travelt, men det går bra, forteller Egeland.