Her skal det bygges for seks milliarder kroner

Sør-Varanger står klar til å ta imot nye industriutbygginger på størrelse med Melkøya-utbyggingen.

Kirkenes

Det skal investeres for enorme summer i Kirkenes i årene fremover.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

De neste årene er det planlagt industrietableringer for opp mot seks milliarder kroner i et nytt havneområde utenfor Kirkenes i Øst-Finnmark.

Dette kan dermed bli den største investeringen i Nord-Norge siden utbyggingen av Melkøya utenfor Hammerfest.

Sør-Varanger-ordfører Cecilie Hansen (Sp) tror planene vil gi hele Øst-Finnmark et løft.

– Vi trenger all arbeidskraft. Vi trenger all kompetanse. Det her vil være et godt initiativ som også de andre kommunene skal nyte godt av. Og det er jo det vi har håpet på, at Øst-Finnmark skal ta del i eventyret på norsk og russisk side, og spesielt i Barentshavet, sier Hansen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

De neste årene er det planlagt industrietableringer for opp mot seks milliarder kroner i et nytt havneområde utenfor Kirkenes i Øst-Finnmark.

Det planlegges stort på Tømmerneset.

Stort i Nord-Norge

Det er et helt nytt industriområde som innen få år kan komme utenfor Kirkenes. I området ved Tømmerneset har flere store næringsaktørern nå konkrete planer om virksomhet.

Den aller største er Norterminal, som ønsker et oljeomlastningsanlegg.

I tillegg planlegger flere andre bedrifter en industripark i området, og kommunen selv planlegger en ny havn.

– Jeg tror det her er et av de viktigste og største prosjektene, ikke bare i Sør-Varanger, men i hele Nord-Norge, sier ordføreren.

Terje Meyer

Leder i næringshagen, Terje Meyer.

Foto: Arnstein Jensen

Nødvendig

Storinvesteringen ønskes også velkommen i næringslivet i Sør-Varanger. Leder i Kirkenes næringshage, Terje Meyer, mener slike storinvesteringer er nødvendige for å møte fremtiden i Øst-Finnmark.

– Jeg tror det er veldig bra for Sør-Varanger, og egentlig hele Øst-Finnmark at dette arbeidet kommer i gang. Vi vet jo at det er en viss industrialiseringsprosess som skjer i fylket nå, og det har selvfølgelig sammenheng med olje- og gassvirksomheten i Barentshavet og det som skal skje i Barentshavet sørøst, sier han.

Skjær i sjøen

Men det fins noen skjær i sjøen før de omfattende planene kan gjennomføres. Kommunen jobber fortsatt med en reguleringsplan for området. Samtidig er det uavklart når en ny riksvei til området kan være på plass.

Jacob B. Stolt-Nielsen i Norterminal er fornøyd med framdriften i kommunen, men han understreker at det haster for dem å få en avklaring om prosjektet lar seg gjennomføre.

– Hvis ikke vi greier å etablere dette prosjektet i tide, så blir selvfølgelig oljeselskapene nødt til å finne et alternativt sted å gjøre det. Og da er det selvfølgelig en fare for den langsiktige utviklingen for Kirkenes, påpeker han.

Klar melding

Tirsdag denne uka ble lokalpolitikerne i Sør-Varanger orientert om status i prosjektet. Der fikk de en klar melding fra kommuneadministrasjonen om at det haster å avklare industriplanene.

Og det akter ordføreren å følge opp.

– Jeg er en evig optimist. Hvis vi gjør ting riktig, og bruker den tiden det tar å ha gode prosesser, så skal vi klare å holde tidsfristene, sier Cecilie Hansen.

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen (Sp).

Foto: Dan Robert Larsen