Bygger Balsfjord-Skadi kraftledning

Statnett starter opp med bygginga av den nye 420 kV-kraftledninga fra Balsfjord til Skaidi torsdag 18. august. For å markere oppstarten er olje- og energiminister Tord Lien på plass i Alta ved området der ny transformatorstasjon på Skillemoen skal bygges. Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett, sier at de samtidig starter bygging av kraftstasjon på Skaidi, for å være foran tidsmessig i forhold til resten av kraftlinjeutbygginga.