Bygger 400 nye boliger til personer med spesielle behov i Tromsø

For første gang i historien har Tromsø kommune kartlagt boligbehovet for vanskeligstilte ved hjelp av brukerne selv.

Utsikt fra fjellheisen i Tromsø

Tromsø kommune samlet onsdag fagfolk på ulike områder som jobber mot denne målgruppen for å få gode råd.

Foto: Tromsø kommune

Denne kartleggingen har gitt oss informasjon vi ikke ville fått uten brukerne selv, sier Ulf Hansen ved boligkontoret.

– Det har vært vanskelig å nå denne gruppa med rusproblemer- og psykisk dårlig helse, og kartlegginga har stor egenverdi.

Hansen sier det er en styrke at bostedsløse selv kommer til ordet, og får lov til å være med og bestemme litt.

– Vi har fått fram informasjon vi ikke har forutsetning til å vite om. For eksempel hvor de vil bo, hvilke type arbeid og aktiviteter de vil ha – og om de vil ha det i det hele tatt.

Torgeir Johansen, prosjektleder til venstre Ulf Hansen avdelingsleder boligkontoret til høyre.

Torgeir Johansen, prosjektleder i NAV og Ulf Hansen, avdelingsleder i boligkontoret.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Flere unge med rusproblemer

Kartleggingen skal brukes i arbeidet med boligpolitisk handlingsplan og anskaffelse av 400 nye boliger. Og andelen bostedsløse har økt i Tromsø, særlig i aldersgruppen 20–25 år.

– I min daglige oppfølging i de midlertidige botilbudene i kommunen er det blitt en økt andel unge som etter alle solemerker er på vei til å utvikle et alvorlig rusproblem, men som ikke vil la seg kartlegge, sier prosjektleder i NAV Tromsø, Torgeir Johansen.

Han er overrasket over noen av funnene.

– De er antageligvis ikke kommet langt nok i løpet til å be om eller ønske hjelp. Det er en betydelig økning i unge, og der har vi en utfordring i forhold til å finne rett type tilbud, sier Johansen.

Birgit Eilertsen og Edel Pedersen

Rådgivere for Byrådsavdelingen i helse- og omsorg i Tromsø kommune, Birgit Eilertsen og Edel Pedersen.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Prioriterer det som haster

Kommunen planlegger blant annet egne boliger for kvinner i rusmiljøet som er utsatt for vold i nære relasjoner og overgrep.

– Vi trenger boliger for kvinner som har behov for skjerming og trygghet i eget bofellesskap. Vi trenger også boliger for unge, for gutter med psykiske lidelser, og andre boliger til ulike grupper innenfor feltet, sier Edel Pedersen, rådgiver for Byrådsavdelingen Helse- og omsorg i kommunen.

Kommunen har per dags dato over 50 personer på midlertidige vedtak, og personer som er utskrivningsklare fra psykisk helsevern. Det er mange som har behov for bolighjelp.

– Vi skal lage en prioritering som skal inn i økonomiplanen, og prioritere de som haster mest. Dette er en kontinuerlig arbeid for å hele tiden ha oversikt over hva som trengs.

Den boligpolitiske handlingsplanen har et tiårs perspektiv.

– Og så har vi stort fokus på arbeid og aktivitet. Det må ikke bare være for å ha noe å gjøre, men et arbeid som gir mening, sier rådgiver Birgit Eilertsen.