Hopp til innhold

Buchardts «Isfjell»-hotell nærmere realisering

Alle innsigelser mot Arthur Buchardts planer om et 61 meter høyt hotell i Tromsø er nå trukket. Det betyr at de omstridte hotellplanene kan komme til politisk behandling i kommunestyret i løpet av høsten.

Buchardt

Slik skal Arthur Buchardts nye hotell i byen se ut. Det skal være på 14.580 kvadratmeter, bestå av cirka 390 hotellrom, restauranter, bar, treningsrom og konferansesal

Foto: Snøhetta

Buchardts planlagte hotell, som skal bygges like sør for sentrum, skal ha 14 etasjer og rage langt over alle andre bygninger i området. Det skal inneholde 390 hotellrom, kongressal, treningslokaler og restaurant og bar på toppen.

Da planene ble lagt ut til offentlig ettersyn kom det flere innsigelser, men disse er alle trukket etter at planene er justert. Innsigelsene gjaldt blant annet hensyn til kollektivtrafikk og gående og syklende.

For lite dagslys kan stanse planene

Men et kritisk punkt er foreløpig ikke løst, og kan stanse planene.

Hotellet er planlagt bygget på parkeringsplassen utenfor Framsenteret og Polaria. Nærmeste vegg blir bare 8 meter fra Framsenteret, der 20 institusjoner og flere hundre ansatte driver med klima- og miljøforskning. Der må en del av de ansatte belage seg på mindre dagslys om hotellet blir bygget.

I en rapport fra Multiconsult slås det fast at: « ... etter dagens veiledning til teknisk bygningsforskrifter vil den nye situasjonen ikke tilfredsstille dagens anbefalinger til dagslysinnslipp.»

Framsenteret

Den 61 meter høye veggen som kommer åtte meter fra denne veggen vil ta bort dagslyset

Foto: Laila Lanes / NRK

Administrerende direktør Are Johnsen sier de ikke har fått beskjed om dette. Han vil imidlertid ikke kommentere dette nærmere før han får en formell henvendelse fra Tromsø kommune.

Men dette var et av ankepunktene som Framsenteret dro fram da planene var lagt ut til offentlig ettersyn i 2013. Da skrev Johnsen: «Hotellet er planlagt med fasade bare 8 meter fra Framsenteret, og vil danne en vegg mot kontor- og laboratoriearbeidsplasser i sentret. Ansatte frykter et mørkt og innestengt arbeidsmiljø. Det bør derfor stilles krav om gjennomførte dagslysmålinger med tilfredsstillende resultater før hotellbyggingen starter. Eventuelle tiltak som må etableres for å oppnå tilfredsstillende resultat finansieres av hotellutbyggingen.»

Nå viser altså de etterspurte dagslysmålingene at det de ansatte fryktet blir realitet.

– Det er vanskelig å si hva slags konsekvenser dette kan få for planene, sier reguleringssjef Erik Eidessen i Tromsø kommune.

Han mener det må bli opp til politikerne om de skal la dette stanse hotellplanene når den endelige avgjørelsen om hotellplanene skal tas senere i høst.

– Men ja, det kan stanse hotellplanene, sier han til NRK.

Motstand mot hotellplanene

Hotellmagnaten Buchardt skapte oppsikt med sitt første forslag til hotell i sørbyen i Tromsø. Han foreslo først et hotell formet som en stor T.

Arthur Buchardts høyhusplan i Tromsø

Buchardts første forslag til hotell i sørbyen i Tromsø skapte en proteststorm

Foto: Diiz AS

Disse planene ble imidlertid trukket etter sterke protester. Men også det nye forslaget har skapt mye motstand.

Tidlig etter at planene ble kjent ble det dannet en motstandsgruppe «Protestaksjonen mot Buchardts Isfjellhotell I Tromsø». De kom med en uttalelse mot planene i august i fjor og i september hadde de samlet inn 1900 underskrifter mot planene.

De opprettet også en aksjon på Facebook som i august i fjor hadde 1266 «likes». Nå, ett år etter, er antall «likes» på Facebook 1467.

Frykter trafikkøkning

Også andre offentlige institusjoner som ligger i området er skeptisk i sine uttalelser.

Opplevelsessenteret Polaria, som er Tromsøs best besøkte turistattraksjon, får hotellet som nærmest nabo.

I sin uttalelse skriver styreleder Hilde Sjurelv og daglig leder Geir P. Stokke: «Vi ser med stigende uro på prosjektet og frykter at det vil kunne virke negativt inn på stiftelsens drift og intensjonen bak vårt offentlig finansierte bygg.»

Polaria og Framsenteret

Tromsøs best besøkte opplevelsessenter Polaria er bekymret over å få et giganthotell på parkeringsplassen

Foto: Laila Lanes / NRK

De ber Tromsø kommune om å vurdere prosjektet på nytt.

Også naboer og velforeninger i området rundt det planlagte hotellet har og andre privatpersoner har kommet med uttalelser.

Balsfjordgata og omegn vel er en av dem. Leder Hans-Peter Johnsen er ikke overrasket over at innsigelsene er trukket. Han håper nå at kommunestyret, når de skal ta stilling til planene, tar hensyn til alle merknadene.

– Vår primære bekymring den trafikkøkningen som hotellet vil medføre. I planforslaget prøver kommunen å bagatellisere det og bruker runde formuleringer. De skriver at det blir en begrenset trafikkøkning og minimal økning, det er snakk om et hotell med mellom 3- og 400 hundre gjesterom, konferansesal, skybar, det kommer til å generere trafikk uansett hvordan man vrir og vender på det. Det er allerede veldig trafikkert her allerede, sier han til NRK.

Hans-Peter Johnsen

– Tromsø kommune forsøker å bagatellisere trafikkøkningen, mener Hans-Peter Johnsen i Balsfjordgata og omegn vel

Foto: Laila Lanes / NRK

– Men dere bor ved like ved sentrum av Tromsø, må dere ikke forvente en viss mengde trafikk?

– Ja, det må vi, men vi må også kunne forvente at myndighetene og politikerne prøver å begrense dette. Det er jo unger her i området og vi må jo også bruke Strandveien når vi skal til byen, sier han.

Føler de ikke blir hørt

– Vi har vært i kontakt med flere som er mot hotellplanene, men mange føler at det er å stange hodet i veggen, mange blir litt oppgitt fordi de føler de ikke blir hørt, sier Johnsen.

I tillegg til Balsfjordgata og omegn velforening har også Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd uttalt seg kritisk.

Og det samme har, kanskje overraskende, Næringsforening i Tromsø gjort. I september i fjor ba de byrådet si nei til Buchardts gigantiske hotell ved Strandveien i Tromsø. Direktør den gang, Grete Kristoffersen, uttalte at et hotell kan ligge hvor som helst, det trenger ikke ligge her.

Næringsforeningen mente dette området like sør for sentrum heller burde tilrettelegges for en næringsklynge for energi og miljø.

I løpet av høsten kommer Buchardts hotellplaner opp for kommunestyret. Hvorvidt politikerne da vil ta hensyn til lite dagslys og andre protester gjenstår foreløpig å se.