Bryter de menneskerettighetene?

Fylkesmann mente tidligere kommunalt røykeforbud var ulovlig.

Røykeforbud

Illustrasjonsbilde: Røyking forbudt

Foto: Rainer Prang / NRK

Røykeforbudet i Alta og Sørum kommuner kan være ulovlig.

Levanger kommune innførte i 2004 totalforbud mot røyking i arbeidstiden, men måtte omgjøre vedtaket etter at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomførte lovlighetskontroll av vedtaket.

Fylkesmannen mente vedtaket var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

I begrunnelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag heter det at:

Fylkesmannen er etter dette kommet til at totalforbudet mot røyking i arbeidstida er et inngrep som ikke står i rimelig forhold til formålet med forbudet.

Inngrepet kan derfor ikke anses å være nødvendig i et demokratisk samfunn. Et av vilkårene for å gjøre inngrep i utøvelsen av retten til privatliv er etter dette ikke oppfylt. Forbudet vil dermed være i strid med EMK art. 8:

(1) Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sinkorrespondanse.
(2) Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for
å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Vedtaket regnes som ugyldig og må derfor oppheves. Saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Les hele dokumentet: Lovlighetskontroll fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Dermed måtte kommunen moderere sitt forbud, sier rådmann i Levanger, Ola Stene.

– Vi måtte ta Fylkesmannens vedtak til etteretning og endret vedtaket sånn at vi begrenset forbudet til å gjelde på kommunal eiendom, altså bygg, område og transportmidler.

Lov å røyke ute

Ola Stene

Rådmann i Levanger, Ola Stene.

Foto: Levanger kommune

Utearbeidere i Alta har reagert sterkt på forbudet, fordi de mener røyking ikke er til sjenanse når de er ute på jobb. I Levanger er det nå lovlig å røyke for arbeidere av denne typen.

– Vi har ikke hjemmel til å si at for eksempel en oppsynsmann ute i felten ikke kan tenne seg en røyk dersom det ikke er til sjenanse for andre, og det samme vil gjelde for veiarbeidere og andre som er ute, sier Stene.

– Vil bruke skjønn

Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen er ikke bekymret for om deres forbud er ulovlig, men sier de vil utvise skjønn.

– Vi skal praktisere dette med fornuft, så en som arbeider i uteseksjonen oppe på vidda vil ikke ha noe «røykepoliti» hengende over seg. men i utgangspunktet har vi forpliktet oss til å ikke røyke i arbeidstiden.

– Forskjellsbehandler de ansatte

Kommunestyrerepresentant for Kystpartiet i Alta, Rut Olsen, mener røykereglene i kommunen fører til forskjellsbehandling av de ansatte.

– Dette er direkte tøvete, man kan ikke si at de som jobber i uteseksjonen skal få lov til å røyke, mens de som jobber innendørs ikke kan det.

Olsen sier hun nå vil gjøre sitt for å få vekk røykeforbudet.

– Jeg kommer til å fortsette med å ta opp dette, både for Fylkesmannen og andre instanser. Dersom det viser seg at forbudet er ulovlig, skal Alta kommune få lov å snu, det er brennsikkert. Et slikt røykeforbud er å gå alt for langt. Det er rett og slett diskriminering av mennesker, avslutter Olsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.