Kvinner over 69 år får ikke sjekke seg på mammografibussen

Selv om den omreisende mammografibussen står i nabolaget, må kvinner over 69 reise helt til sykehus for å sjekke seg for brystkreft.

Johanne Løvoll Smette

Johanne Løvoll Smette må reise langt for å få sjekket brystene. Det må alle kvinner over 69 år i Finnmark, de må til Tromsø.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Jeg prøvde meg en gang da jeg var noen-og-sytti. Da sa de at «vi har ikke papirene dine, så vi kan ikke mammografere deg her».

Det forteller 82 år gamle Johanne Løvoll Smette om en gang hun ville få brystene sine sjekket. Hun forstår ikke hvorfor mammografibussen har en øvre aldersgrense.

Bussen står ofte 30 kilometer unna, men hun og jevnaldrende i Tana kommune må reise til sykehuset i Tromsø.

For Løvoll betyr dette først en taxitur på 1,5 timer fra hjemstedet i Tana kommune...
... til flyplassen i Vadsø.
Derfra må hun fly til Tromsø for undersøkelsen. På vei hjem er det samme rute tilbake.

Løvoll Smette har diskutert saken med flere jevnaldrende, og forteller at hun blir skremt når hun hører at noen av dem ikke drar til Tromsø fordi reisen er for anstrengende. Hun tror at flere hadde sjekket seg om kvinner over 69 år også kunne benyttet bussen.

– Da tror jeg mange flere ville kommet på bussen og ikke så mange ville dødd av kreft. Jeg tror de ville oppdaget mange ting mye før, sier Tanaværingen.

Mammografibussen

Løvoll håper at denne bussen snart til åpne dørene for også de eldre. Mammografibussen kjører rundt i Finnmark.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Krever mye penger

Leder for mammografiprogrammet ved Kreftregisteret, Solveig Hofvind, sier at de er positive til en endring på den øvre aldersgrensen.

– Fordelene kan være større enn ulempene ved å undersøke også kvinner over 70 år. Mye forskning viser det, sier hun.

Solveig Hofvind

Solveig Hofvind forteller at datasystemene er for gamle til at mammografibussen kan kalle inn kvinner over 69 år.

Foto: George Eustice / NRK

Men det krever mye penger til nye datasystemer og økt kapasitet. Hofvind forklarer at de gamle datasystemene fra før årtusenskiftet ikke gjør det mulig å kalle inn kvinner utenfor målgruppen.

– Vi trenger en utredning for å se på kostnader versus gevinster i Norge, men vi er absolutt positive til det her på Kreftregisteret, sier Hofvind.

Må uansett til Tromsø

Men tidligere kreftpasienter må uansett til sykehus, sier Hofvind. Bare der kan de snakke med spesialister og ta grundigere undersøkelser.

Løvoll Smette er en av dem. Hun har hatt kreft to ganger og trenger årlige kontroller på sykehuset i Tromsø.

Mammografi

SJEKK BRYSTENE: For å få sjekket brystene må eldre kvinner til sykehuset. For mange i Finnmark betyr dette lange avstander.

Foto: Illustrasjon: François Destoc/Colourbox.com / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

– Det er ofte at vi vil ta ekstra bilder av kvinner som har vært operert, for eksempel over arret hvis man har en brystbevarende operasjon. Det kan også være at det er nødvendig å gjøre ultralyd i tillegg – og det har vi ikke mulighet på bussen, sier Solveig Hofvind.

Mammografibussen har ikke mulighet til å ta slike kontroller. Den skal i første omgang fungere som en masseundersøkelse som skal sile ut og finne dem som må undersøkes nærmere.