TV-serie skal så tvil om hvem som drepte Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan

Forsvarerne til mannen som ble dømt i en av Norges største drapsgåter, har med seg flere nye elementer i ankesaken. Deriblant deler av en episode fra TV-serien «Åsted Norge».

Forsvarsadvokater

IKKE SKYLDIG: Forsvarsadvokatene Alexander Greaker og Mona Danielsen kjemper for frifinnelse av mannen som er tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen i 1998.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vår klient har forklart seg om saken flere ganger. Han har hele tiden sagt at han ikke har kjennskap til drapet på Marie-Louise Bendiktsen, sa Alexander Greaker under sitt innledningsforedrag i Hålogaland lagmannsrett.

Marie-Louise Bendiktsen ble funnet voldtatt og drept i sitt eget, utbrente hjem på det lille tettstedet Sjøvegan i 1998.

Norges kanskje største DNA-jakt førte til at en tidligere asylsøker ble dømt til 11 år i fengsel, mer enn 20 år etter drapet. Men både aktor og mannen selv anket dommen fra tingretten.

– Vi mener det foreligger rimelig tvil rundt skyldspørsmålet, og mener han ikke kan dømmes for drapet, sier Greaker.

Klienten hans erkjenner ikke straffskyld.

I dag starter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett. På forhånd sa begge parter at de skulle presentere nye bevis.

TV-program fra 1997

Et av de nye elementene forsvaret skal presentere, er deler av TV2-programmet «Åsted Norge».

I 2017 tok krimprogrammet opp det mystiske Sjøvegan-drapet.

– Vi ønsker å spille av deler av denne episoden, fordi den sier mye om hva som har vært politiets hovedfokus i alle disse årene, sier Greaker.

Politiet har fått over 800 tips i Sjøvegan-saken. De har brukt fantomtegninger, prøvd å finne ut hvor 12 mystiske hårstrå stammet fra, og de har prøvd å prøve å komme i kontakt med en mann i Tyskland.

I 2018 klarte de å få frem en komplett DNA-profil fra sæd som ble funnet på den drepte kvinnen. DNA-profilen samsvarte med DNA-et til den tiltalte mannen. Men han forklarer funnet med at han hadde et intimt forhold til den drepte.

– Med én gang de fikk et DNA-treff i saken, la de bort alle sporene de har jobbet med så lenge, sier Greaker.

Han mener de andre sporene politiet har jobbet med burde få mer oppmerksomhet. Deriblant det såkalte Tyskland-sporet.

Kona skal vitne

– Vi har blant annet innkalt et nytt vitne. En tidligere asylsøker som bodde på Sjøvegan og som var venn med mannen som dro til Tyskland, sier Greaker.

Kona til den tiltalte skal også vitne i lagmannsretten.

– Hun skal si noe om hvilken person tiltalte er, sier Greaker.

Hvorfor vitnet hun ikke i tingretten?

– Vi hadde henne på vitnelista, men hun kunne ikke komme på grunn av syke barn.

Nytt for lagmannsretten blir også et opptak av en samtale mellom den tiltalte og politimannen som pågrep han for drapet i 2018.

Aktor i saken, statsadvokat Torstein Lindquister, har også med seg nye bevis i lagmannsretten.

Myndig eller ikke?

Da saken gikk i tingretten ble spørsmålet om alderen til den tidligere asylsøkeren viktig.

Retten var ikke i tvil om at den tamilske mannen sto bak ugjerningen. Men retten var usikker på om mannen var over eller under 18 år da drapet skjedde. Han ble dømt som en mindreårig, og fikk derfor en mildere dom.

Dette var grunnen til at aktor anket saken.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier at de nå har fått tak i dokumentasjon fra Sri Lanka som sier at mannen er født i 1976, og dermed var over 18 år da drapet skjedde.

Forsvarsadvokat Alexander Greaker stusser over at aldersspørsmålet fortsatt er en viktig del av saken.

– Det finnes både håndledd og tannundersøkelser som bekrefter at han er født i 1980. At påtalemyndigheten velger å stole mer på dokumentasjon fra Sri Lanka fremfor medisinske undersøkelser, mener jeg er smått utrolig, sier han.

Det er også hentet inn en ny sakkyndig i saken, som skal si litt om alderen til den tiltalte mannen.

Du kan følge rettssaken her:

Lindquister

PÅSTAND OM 17 år: Da saken var oppe i tingretten, la statsadvokat Torstein Lindquister ned påstand om 17 års fengsel. Ettersom retten ikke var sikker på alderen til den tiltalte, fikk han en mildere straff.

Foto: Petter Strøm / NRK