Bruker nettbrett i kolsbehandling

Et nettbrett gir kolspasienter i Tromsø daglig oppfølging hjemmefra etter at de skrives ut fra sykehuset.

Via et nettbrett får nå kolspasienter i Tromsø daglig oppfølging hjemmefra etter sykehusopphold.

– Hei Martha, hvordan går det med deg? hvordan er det med pusten i dag, spør spesialsykepleier Hanna Uski på UNN.

Pasienten hennes Martha Matiassen sitter foran skjermen på nettbrettet hjemme i sin egen stue, og får direkte oppfølging etter at hun har blitt skrevet ut fra sykehuset.

Rundt 370 000 nordmenn lider av kols, og blant dem som blir lagt inn på sykehus med forverret kols, så blir én av fire innlagt igjen innen 30 dager etter at de blir skrevet ut fra sykehuset.

Forsøksprosjekt

Det ønsker et forsøksprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge nå gjøre noe med. Her får pasienter med seg et nettbrett og et oksymeter, som kan måle oksygeninnhold i blodet, hjem.

Egne apper gjør også at pasienten selv kan svare på spørsmål om hvordan dagsformen er. I tillegg kan hun snakke med en sykepleier på lungeavdelingen via en videosamtale.

Matiassen har hatt kols i ti år, og har vært innlagt flere ganger. Hun er fornøyd med hvordan pilotprosjektet fungerer.

En trygghet

– For meg som er alene er det en stor forskjell å kunne ta kontakt med sykehuset etter at jeg kommer hjem. For du er ikke helt frisk straks du blir skrevet ut, sier Matiassen.

Målet med prosjektet er å gi pasientene en trygghet når de kommer hjem til seg selv, slik at de skal kunne leve bedre med den til tider invalidiserende sykdommen.

Pasientene får også en faglig oppfølging også når de ikke er på sykehuset.

– Dermed kan vi ta grep dersom pasienten blir dårligere, og vi kan sammen med lege sette i gang tiltak som gjør at man slipper forverring av kolsen og kanskje også belastningen med å bli innlagt på sykehus igjen, sier Carla Fagerli, prosjektleder på UNN.