Hopp til innhold

Kunstig intelligens skal stoppe pukkellaksen

Kampen om å redde norske elver fra den uønskede pukkellaksen, kan kanskje være vunnet. I Berlevåg er håpet et kamera tilknyttet kunstig intelligens skal gi den lokale jeger- og fiskeforeningen full kontroll.

Fiskefelle mot pukkellaks ettes opp i Storelva i Berlevåg

I Berlevåg tester de ut ny teknologi for å stoppe pukkellaksen. Kunstig intelligens skal gjenkjenne og plukke ut den uønskede arten.

Foto: Nils Johan Porsanger / NRK

I en tidligere versjon av denne saken sto det at teknologien brukt i Storelva er den samme ansiktsgjenkjennelses-teknologien som Huawei har vært med på å utvikle. Dette er ikke riktig – KI-teknologien brukt i denne sammenhengen er nyutviklet sammen med et norsk firma. NRK beklager feilen.

– Vi setter opp et system som hindrer at pukkellaksen går opp i elven. Det gjør at den ikke får gytt, sier Per Øivind Skard.

Han er idémaker til konseptet som Huawei og norske partnere står bak.

Sammen med Berlevåg Jeger og Fisk og aktørene bak systemet, er han i gang med å sette ut en fiskefelle ved munningen av Storelva i Berlevåg.

Fella er utstyrt med en «trakt» som leder all fisk inn i en tunnel. Her blir fiskene først fotografert. Bildene sendes så til en datamaskin med kunstig intelligens, som har lært seg å se forskjell på artene. Registrerer datamaskinen en pukkellaks vil fella åpne seg. All annen fisk får gå opp elva. Tømmingen av fella gjøres av mennesker.

Det er Huawei Norge som sammen med blant annet norske SIMULA, tester ut denne teknologien.

Liknende teknologi Huawei har vært med på å utvikle, som handler om gjenkjenning, har skapt mye diskusjon. Det er fordi det blir mulig å drive masseovervåkning uten at vi vet det.

I Kongfjordselva ble over 1700 pukkellakser tatt ut av frivillige. I et område på 50 meter ble det også funnet over to dusin gytegroper, med over 10.000 rogn i hver grop.
Men i Storelva litt lengre nord på halvøyen ser fremtiden litt lysere ut.
Her har den lokale foreningen startet et samarbeid med Huawei og et kunstig intelligens-firma.
Drone oversikt over Storelva, Berlevåg og samarbeid mellom Huawei og Berlevåg Jeger og Fisk
Et slusesystem med kamera og teknologi som kjenner igjen de ulike fiskeartene kan bli slutten på pukkellaks invasjonen.
Når fisken svømmer forbi kamera blir den gjenkjent. Målet er at uønsket fisk, som pukkellaks, tvinges inn i en egen sluse. På den måten kommer den seg ikke videre opp elven.

Gjør seg klar til pukkellaksinvasjon i 2023

Fra 2015 til 2021 har det vært en kraftig økning av pukkellaks i Finnmark. Høsten 2021 var det rundt 100.000 fisk som gytte i finnmarkselvene.

Sommeren 2023 er det ventet at en million av den uønskede fisken kommer inn i elvene i Finnmark. Det er dobbelt så mye som all villaks som kommer inn fra havet til Norge.

Berlevåg Jeger og Fisk gjør seg derfor klar til å ta imot en enorm pukkellaksinvasjon med helt ny teknologi.

Pukkellaks i ferd med å dø

Pukkellaksen herjet i mange elver og vassdrag sommeren 2021. Fisken er tallrik og råtner og dør etter gyting – i verste fall kan den utrydde den lokale atlanterhavslaksen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Per Øivind Skard forklarer at i fjor sommer ble det tatt store mengder fotografier av all fisken som kom inn i elva. Det er dette bildematerialet som nå legger grunnlaget for teknologien som brukes.

– Ved hjelp av mange hundre bilder, skal systemet kjenne igjen de forskjellige fiskeartene. Jo flere bilder av hver art som vi legger inn i maskinen, jo sikrere blir dette systemet.

Skard sier at denne sommeren skal brukes til å teste om systemet fungerer.

Det som er målsettingen nå er å teste konstruksjonen, og se at det fungerer som det skal. Vi tror at systemet vil være opp mot hundre prosent sikkert.

Så håper vi at det kommer noen pukkellaks, så vi får testet om den siles ut som vi ønsker.

Per Øyvind Skard, idémaker (han er også konsulent for Huawei i forbindelse med dette).

Per Øyvind Skard er idémaker i prosjektet i Berlevåg. Han er i tillegg en ivrig laksefisker.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Vil unngå stor dugnadsinnsats

Sommeren 2021 brukte frivillige ferie og fritid på å stanse den ødeleggende invasjonen av pukkellaks i norske elver.

Leder i Berlevåg Jeger og Fisk, Geir Kristiansen, håper dette systemet skal spare dem for enormt med arbeid.

– Jeg kan sitte hjemme og få en melding på telefonen om at det er 17 pukkellaks i slusen.

Da har vi et system som er mindre arbeidskrevende, og vi har kontroll på hva som kommer opp i vassdraget, sier Kristiansen.

Les også: Frivillige har satt en stopper for millioninvasjon av uønsket pukkellaks

Pukkellaksdugnad i Vestre Jakobselv, juli 2021
Pukkellaksdugnad i Vestre Jakobselv, juli 2021

Teknologi som kan misbrukes

Det er ikke første gang Huawei er med å utvikle datateknologi for gjenkjenning. I 2020 førte en slik innblanding til en stor skandale for det kinesiske selskapet.

Sammen med andre kinesiske selskaper hadde Huawei utviklet et ansiktsgjenkjenningssystem som kunne kobles opp til overvåkingskameraene i Kina.

Systemet var programmert for å kjenne igjen visse etniske grupper, og kunne så sende en alarm til myndighetene. En av disse gruppene var uigurene, den største muslimske folkegruppen i Kina, som utsettes for forfølgelse og undertrykking av kinesiske myndigheter.

Denne avsløringen har ført til at selskapet har blitt symbolet på konflikten mellom Kina og vesten.

Karsten Friis

Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier man frykter at Huawei sin teknologi kan utnyttes av kinesiske myndigheter.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Problemet er, kort fortalt, at de er kinesiske. Det er ikke Huawei som er problemet, det er Kina, forklarer Forsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Man frykter at Kina, som er et autoritært land, kan misbruke Huawei på en måte som kan skade vestlige land.

Håper teknologien kan brukes i flere elver

Huaweis direktør for Norden og Baltikum, Kenneth Fredriksen, har måttet innse at selskapets link til Kina er blitt en stor utfordring.

– Vi må komme oss bort fra at vi er ensbetydende med Kina. Vi er et privat selskap som har jobbet for teknologisk innovasjon siden vi startet opp.

Her dras en kabel fra pukkellaksfella til serverhytta.

I Berlevåg jeger og Fisk gjør de seg klar til å teste ut ny teknologi for å stoppe pukkellaksen.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Vegard Kjenner, i Huawei Norge, peker på at programvaren her er utviklet i Norge, og ønsker ikke å kommentere noe utover det.

Han håper at den norske teknologien, med bildegjenkjenning og slusesystem, kan være med å stoppe pukkellaksen i flere elver i Norge.

Vi tror at vi i løpet av denne sesongen har en løsning som fungerer veldig bra. Berlevåg er pilotprosjektet, så håper vi denne teknologien kan brukes i resten av elevene våre også.