Bruker for mye penger

Tromsø kommune går mot et merforbruk på 130 millioner kroner i år hvis ikke tiltak gjennomføres, viser en økonomisk oversikt fra kommunen. For avdeling for Pleie og omsorg ligger merforbruket an til å bli 148 millioner kroner i år. Mesteparten av dette skal dekkes gjennom innsparingstiltak i tjenesten. Det resterende dekkes ved å styrke rammen i år.