Bruker færre lykkepiller i nord

Folk i Nord-Norge bruker færre lykkepiller og ligger et stykke under landsgjennomsnittet.

Lykkepiller

Det er store forskjeller på bruken av antidepressiva i Norge. Se tabellen i saken.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Vidje Hansen

Forskningsleder for psykiatri ved universitetssykehuset i Nord-Norge, Vidje Hansen.

Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

Mens det i Troms er 43 innbyggere som bruker antidepressiva per 1000 innbygger, er det eksempelvis 76 som bruker det i Østfold, og 73 som bruker det i Oppland.

Landsgjennomsnittet viser at det er 55 av 1000 innbyggere i landet som bruker antidepressiva. Dette tallet har vært helt stabilt siden 2005.

Forskningsleder for psykiatri ved universitetssykehuset i Nord-Norge, Vidje Hansen sier at det ikke finnes et enkelt svar på hvorfor folk i nord bruker mindre antidepressiva enn resten av landet

– Dette er et veldig sammensatt problem som det ikke finnes noen enkel forklaring på og vi har ikke så veldig mye god forskning på det heller. Min første tanke er at det kanskje er en mindre andel av befolkningen som får behandling enn det det er ellers i landet, sier han.

Antidepressiva

Antidepressiva

2008

2009

2010

2011

Østfold

75

75

75

76

Akershus

50

50

48

50

Oslo

51

50

49

50

Hedmark

70

70

71

72

Oppland

71

73

73

73

Buskerud

59

61

60

60

Vestfold

60

60

60

61

Telemark

67

65

64

65

Aust-Agder

68

68

65

65

Vest-Agder

58

57

55

56

Rogaland

54

55

54

55

Hordaland

58

58

57

58

Sogn og Fjordane

56

56

55

55

Møre og Romsdal

51

52

51

53

Sør-Trøndelag

47

48

48

48

Nord-Trøndelag

65

65

66

63

Nordland

55

55

55

57

Troms

41

41

41

43

Finnmark

43

44

45

44

*Statistikken viser brukere per 1000 innbyggere i alderen 0 til 79 år (Norgeshelsa.no).

– Oppsøker ikke legen

Hansen mener at det er et problem at fastleger ofte bruker for mye medikamenter, mens de kanskje heller burde brukt samtaleterapi, men han tror ikke at det brukes mer samtaleterapi i nord.

– Vårt helsevesen i Nord-Norge, spesielt i Finnmark, er preget av mye fravær og vikarer og det kan hende at folk rett og slett ikke oppsøker legen for sine plager, og hvis de gjør det kan det hende at legen ikke skjønner at det er psykiske plager det dreier seg om, sier han.

Store avstander

Han forklarer at det er dårligere dekning av spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge, spesielt i Finnmark.

– Og avstandene er jo veldig store. Det er vanskelig å få kontinuitet i behandlingen, det vet jeg selv ut fra erfaring i Finnmark, sier han.

Det finnes ingen enkel forklaring, en rekke forskere NRK har snakket med ramser opp mange årsaker som kan spille inn, både kulturelle og samfunnsmessige.

Ingen storby = ingen storbyproblemer

Vidje Hansen har også en mer optimistisk tolkning på det store spørsmålet:

– Det er klart at vi har ikke sånne storbyproblemer, psykiske plager, mange av de psykiske plagene er særpregede storbyproblemer særlig depresjon fordi det er tilknyttet ensomhet og dårlig sosiale nettverk.

Han sier de har prøvd å finne ut om Tromsø for eksempel har tilsvarende storbyproblemer som Oslo og de andre store byene.

– Det har vi ikke funnet noen indikasjoner på. Det er klart at storbyen genererer depresjon og ensomhet, det gjør jo ikke Finnmark for å si det sånn, sier han.