Bruker 45 millioner kroner på å ettergå fiskernes påstand om oppdrettslaks

Et rekordstort forskningsprosjekt skal se på om oppdrettsnæringa jager fisken vekk fra fjordene.

Oppdrettsanlegg

FORSKES PÅ: Nå skal det forskes på om oppdrettsnæringen skremmer bort torsken fra fjordene.

Foto: André Bendixen / NRK

– Torsken stopper opp utenfor fjorden, den vil ikke inn.

Det sier Albert Vekve som er oppvokst på Storekorsnes i Finnmark. Han har drevet med fiske så lenge han kan huske.

Nå skal et forskningsprosjekt se om Vekve og hans kolleger har noen grunn til å bekymre seg. For i mange år har fiskere hevdet at oppdrettsmerdene jager torsken bort.

Forskerne ønsker å undersøke hvorvidt gytetorsken blir presset ut av fjordene når oppdrettsanleggene blir etablert. Forskningen skal foregå i Finnmark, men hele Norge vil dra nytte av resultatene.

Albert G. Vekve

STOPPER OPP: Albert Wekre er bekymret for at fisken stopper opp og ikke kommer inn i fjorder med lakseoppdrett.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Skal skape kunnskapsbaserte diskusjoner

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Pål Arne Bjørn er prosjektleder for forskningen som starter i januar 2019.

– Vi skal følge livet i en fjord før, under og etter etableringen av lakseoppdrett.

Bjørn håper at forskningen skal bidra til å dempe konflikten mellom fiskerinæringen og havbruksnæringen. Han tror kunnskapen vil gi diskusjoner rundt næringen mer faktakunnskap.

– Kunnskap trumfer synsing. Forskningsprosjektet gjør at diskusjonen blir basert på kunnskap, ikke hva folk tror og synes.

I tillegg til å avdekke eventuelle bivirkninger, skal de også se hvordan eventuelle problemer kan løses.

Pål Arne Bjørn

PROSJEKTLEDER: Forsker Pål Arne Bjørn skal lede forskningsprosjektet «Effekter av lakseoppdrett på atlantisk torsk»

Foto: Havforskningsinstituttet

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik setter pris på prosjektet.

– Vi trenger kunnskap for å kunne legge til rette for en bærekraftig vekst i oppdrett og sterke bestander av kysttorsk.

Harald Tom Nesvik

SER FREMOVER: Fiskeriminister Harald T. Nesvik tror kunnskapen skal gi bærekraftige næringer

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Nytte for alle

Forskningsrådet sponser det femårige-prosjektet med 24 millioner kroner. Den økonomiske rammen er på 45 millioner kroner totalt.

– Et så viktig prosjekt for sjømatnasjonen Norge vil vi satse mye på. Vi trenger en bærekraftig fiskerinæring og en bærekraftig havbruksnæring, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Han tror begge næringene i fremtiden drar nytte av kunnskapen de får fra prosjektet.

John-Arne Røttingen

VIKTIG: Administrerende direktør i Forskningsrådetm John-Arne Røttingen synes prosjektet er viktig.

Foto: Katrine Rohde Johannessen

Må anerkjenne bekymringene til naboene

Prosjektet skal se på tre fjorder i Finnmark. I Bergsfjorden er det allerede oppdrettsanlegg. I Frakkfjorden er det planlagt å bygge et oppdrettsanlegg i 2021. Og i Kjerringfjorden, hvor det ikke er planlagt noen oppdrett.

Forskningen skal gi svar på:

  • Om lakseoppdrett fører til forandringer i torskens vandringsmønster.
  • Om det påvirker rekrutteringen av kysttorsk.
  • Om næringen påvirker hva torsken spiser og om det betyr noe for vekstmønsteret.
  • Om næringen fører til endringer hos bunndyrsamfunnet.

Både fiskerinæringen og havbruksnæringen er positive til forskningsprosjektet.

– Det er mye gift og forsøpling under laksemerdene. Laksens avføring og matrestene har gjort oss betenkt. I dag vet vi for lite om påvirkningen av oppdrett, sier deltidsfisker Albert Vekre.

Også Grieg Seafood ønsker prosjektet velkommen. Samfunnskontakt, Roger Pedersen, tror prosjektet vil dempe frykten og synsingen hos naboene.

– Vi må anerkjenne bekymringene naboene våre kjenner på. Da er det viktig for oss å gå inn i slike prosjekter.

Roger Pedersen

POSITIV: Samfunnskontakt for Grieg Seafood ønsker prosjektet velkommen

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK