Bruken av skredvarsling på nett øker kraftig

Varsom.no melder om en fin økning i antall brukere. Nå håper de en ny app kan få tallene til å vokse enda mer.

Skredkurs

Skredkunnskapen blant toppturfolket øker. Det samme gjør bruken av varslingstjenesten Varsom.no.

Foto: Elin Hansson / DNT

Denne skisesongen har skredvarslingstjenesten Varsom.no hatt 400.000 besøk og totalt én million sidevisninger. En klar forbedring sammenlignet med fjorårssesongen.

– Utviklingen er veldig positiv. Det er jo ikke alle i landet som kjører bratt, så sett i den sammenhengen er jo 400.000 besøk et fint tall, sier en av prosjektlederne for varslingstjenesten, Erik Johnsen i NVE.

Bruken av Varsom.no

Antall besøk

400 000 (økning på 50,6 prosent sammenlignet med forrige sesong)

Antall unike brukere

193 392 (økning på 57 prosent sammenlignet med forrige sesong)

Antall sidevisninger

1 million (økning på 43 prosent sammenlignet med forrige sesong)

Antall som har nedlastet appen til IOS

5 000 (brukt av 211 brukere daglig, 867 brukere ukentlig og 2600 brukere månedlig)

Tallene gjelder for perioden 1. desember 2014 til 3. april 2015

Alltid rom for forbedring

Rune Engeset

Rune Engeset i NVE.

Foto: NVE

Statistikken til Varsom.no viser tydelig at bruken topper seg rundt helger og ferieperiodene som vinter- og påskeferien. De er også tydelig hvor brukerne kommer fra.

– Det er noen områder uten særlig fjell hvor vi ikke har egne varslingsregioner. Der er det få brukere, bortsett fra i Oslo, som faktisk har flest brukere. Men det er nok fordi det er mange skikjørere der. Ellers er brukerne jevnt fordelt over de områdene hvor vi har egne varslingsregioner, sier Johnsen.

Selv om de er godt fornøyd med tallene, er det fortsatt rom for forbedring. Ved UiT – Norges arktiske universitet etableres det blant annet et kompetansesenter for snøskred.

– De skal ha fokus på de menneskelige faktorene, skape mer oppmerksomhet rundt skredvarslingene og øke kompetansen for hvordan du skal bruke dem. Det er to grupper vi ønsker å nå mer ut til: Utenlandske skiturister og skuterkjørere. Det handler om å jobbe med å gjøre folk kjent med hvor de finner varslene og hvordan varslene skal brukes, sier seksjonssjef for Varsom.no, Rune Engeset.

I tillegg håper de at lansering av en egen app til Android-telefoner vil være med å øke bruken ytterligere.

– Vi har allerede en app til IOS-telefoner som er lastet ned over 5 000 ganger. Jo enklere det er å få varslene, desto flere vil bruke det, mener Erik Johnsen.

Kronprinsen står på ski på Ringvassøya

Ser at det har effekt

Tall fra Hovedredningssentralen viser at de fikk melding om 41 snøskred med mennesker involvert i 2014. Hittil i år er tallet på 27. Rune Engeset i NVE ønsker ikke å være bastant, men sier at tilbakemeldingene de får fra observatørene deres tyder på at folk tar mindre risiko i fjellet nå enn tidligere.

– Det kan se ut til at folk har større hensyn i fjellet. De venter kanskje en dag eller to med å oppsøke bratt terreng etter et stort snøfall. Det bygger også på økt kunnskap om skred og skredfare, sier han.

Mange mener det er nå i mai det er best å gå på topptur, med gode temperaturer og fint vær. Rune Engeset oppfordrer likevel folk til å ta hensyn.

– Vi vet at det ligger svake lag nede i snødekket. Når regn og smeltevann når ned dit kan det utløse skred. Selv om forholdene er gode og skredfaren er forholdsvis lav, må du likevel vurdere forholdene når du ferdes i fjellet.