Brenner reinsdyr på Svalbard i frykt for rabies

Sysselmannen har brent et reinsdyr på Svalbard på grunn av mistanke om rabies. De oppfordrer nå folk til å være ekstra oppmerksomme på dyr med merkelig atferd.

Brent reinsdyr

Jonathan Matthiasson kom over denne døde reinen i Tverrdalen på Svalbard. To timer senere gikk han forbi samme sted, men da var det bare beinrester igjen.

Foto: Jonathan Matthiasson

Reinen som ble funnet i Tverrdalen på Svalbard var lam i bakparten. Lammelser hos rein er et symptom på rabies. Etter prøvetaking ble reinen derfor brent;

Dyr som mistenkes for rabies brennes for å unngå at smitten spres seg videre til andre dyr, særlig rev.

Turgåer Jonathan Matthiasson støtte på den døde reinen onsdag, og da han passerte samme sted to timer senere, var det tydelig at reinen var brent opp.

– Jeg reagerte først på dette, og lurte på hvorfor det var nødvendig å brenne opp reinen, selv ved rabiesmistanke.

Matthiasson la derfor ut et innlegg på en Facebook-gruppe for folk i Longyearbyen, hvor også flere andre har reagert på hendelsen.

collage brent reinsdyr

– Helt nødvendig å brenne dyr

Naturforvalter hos Sysselmannen, Paul Lutnæs sier han forstår at brenning av dyr kan se grotesk ut, men at det er helt nødvendig for å eliminere smitterisiko ved mistanke om rabies.

– Dette er vanlig rutine, og noe Sysselmannen har gjort i alle år ved mistanke om rabies. De som kjenner til rabies og rabiessmitte, forstår nok at det er helt nødvendig å brenne dyret for å eliminere smitterisikoen.

Rabiesviruset tåler frysing og et kadaver kan være smittefarlig i både måneder og år. Varmebehandling over 57 grader er eneste måte å ta livet av viruset. Viruset vil inaktiveres etter en time med 57 grader.

I 2018 ble det påvist fem tilfeller av rabies hos både rein og fjellrev på Svalbard. Sysselmannen vil derfor være ekstra oppmerksomme i tiden fremover, og oppfordrer folk til å være observante.

– Vi tror ikke det er snakk om et rabiesutbrudd, men vi kommer til å være ekstra årvåkne på dyr som har en mistenkelig atferd. Vi er også i tett dialog med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Lutnæs legger til at reinen ble funnet under en bratt fjellside, og at det derfor ikke kan utelukkes at reinen var lammet etter en fallulykke.

Dødelig utfall

Rabies er en virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen har også blitt kalt «hundegalskap» på folkemunne.

– Dyr som er syke har en tendens til å fly rundt, være iltre, bite og glefse. Ofte kan man se at det renner skum fra munnvikene deres. Det varierer fra dyreart til dyreart hvor iltre de blir, sier zoolog Petter Bøckman.

Smitte med rabiesvirus og utvikling av sykdommen vil uten vaksinering ha en dødelig utgang. Bøckman kjenner kun til ett tilfelle hvor en person har overlevd rabies uten å få ordentlig behandling.

Petter Bøckman er zoolog ved Naturhistorisk museum

– Dyr som er syke har en tendens til å fly rundt, være iltre, bite og glefser, sier zoolog Petter Bøckman.

Foto: Karsten Sund

– Men han fikk alvorlig hjerneskade. Dette er en veldig alvorlig sykdom, rabies er rett og slett dødelig hvis det blir ubehandlet.

Rabies smitter ved blodoverføring, og kan også smittes til mennesker, for eksempel gjennom bitt fra rev.

– Dersom man blir bitt av et dyr med rabies, vil smitten overføres til blodbanen, og derfra finne veien over i nervesystemet.