Brannvesenet mener ny tunnel er en brannfelle

Dersom det blir brann lenger inn enn 200 meter i Kvernsundtunnelen i Harstad, vil brannvesenet få store utfordringer med å slokke den. Tunnelen er over tre kilometer lang.

Kverstadtunnelen

BRANNFARLIG: Den nye Kvernsundtunnelen har ikke nødvendige sikkerhetstiltak for at brannvesenet kan nå frem med brannslange ved en eventuell brann.

Foto: Niels Mehren / NRK

Det største veiprosjektet i Troms ble åpnet med brask og bram i fjor. Prislappen på å binde sammen tre øyer nord for Harstad var på 1,1 milliarder kroner.

Nå mener brannvesenet at en ulykke i tunnelen blir et mareritt.

– Under en brannøvelse fant vi raskt ut av at i store deler av tunnelen har vi ikke mulighet til å skaffe vann til slokking, sier Ove Franzten, brannsjef i Harstad.

Ifølge dagens lovverk skal det finnes brannhydranter i nærheten av inngangen til tunneler, samt innvendig, med mellomrom som ikke skal overstige 250 meter.

Kvernsundtunnelen er over 3 kilometer lang og mangler innvendige hydranter. Men tunnelen er bygget og godkjent etter de regler som var gjeldende i 2010, ifølge Statens vegvesen.

Innskjerpingene i reglene får ikke tilbakevirkende kraft.

Ved tunnelåpningene på hver side er det satt opp vanntanker. Men brannvesenet vet ikke hvordan de skal få vannet mer enn 200 meter inn i tunnelen

brannsjef

FOR LANG TID: Det finnes brannslanger i deponi på Sandsøya, men ifølge brannsjef Ove Franztsen vil det ta for lang tid å rigge slangene.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Utbrent før vi rekker frem

– Du kan ikke bare sette to tanker i hver ende å tenke at vannet finner veien inn i tunnelen av seg selv. Det må fraktes inn, og det er ikke blitt tilrettelagt for dette, sier Franzten.

Brannvesenet mener de vil miste dyrebar tid om de må trekke en slange inn fra utsiden.

– Det tar for lang tid å rigge en slange to kilometer inn i tunnelen. Det meste vil være utbrent før vi rekker frem, sier Frantzen.

I tillegg til mangel på vann, har tunnelen heller ingen fysiske hindringer for å stoppe bilister ved brann og ulykker.

Brannvesenet i Harstad øver på en tunnelbrann. Dersom brannen skjer lenger enn 200 meter inn i Kvernsundtunnelen, er ikke utstyret godt nok.

ØVELSE: Brannvesenet i Harstad øver på en tunnelbrann. Dersom brannen skjer lenger enn 200 meter inn i Kvernsundtunnelen, er ikke utstyret godt nok.

– Kritikkverdig

– Det er flere gamle tunneler som har et etterslep på vedlikeholdet, men at en splitter ny tunnel bygges med så store mangler er kritikkverdig, sier Frantzen.

Han sier det må investeres i hydranter i tunnelen eller i lastebiler som kan frakte store mengder vann.

– I dag må tankbiler med vann reise fra Harstad, og det tar over en time. Da er det allerede for sent. Det er derfor behov for mer nærliggende løsninger, sier han.

Det er Troms fylkeskommune som er byggherre på tunnelen, og som har ansvaret for å ivareta brannsikkerheten. Men fylkesråd Ivar B. Prestbakmo viser NRK videre til Statens vegvesen.

 Hans-Arne Haugland

KOMMUNEN: Prosjektleder Hans Arne Haugland i Statens vegvesen sier fylkeskommunen har ansvaret.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Der forteller prosjektleder Hans Arne Haugland at Troms fylkeskommune har fått frist til 1. mars med å lukke avvikene som kom fram i tilsynsrapporten til Harstad brannvesen.

– Brannvesenet sin oppgave er å jobbe for en best mulig brannsikkerhet, men her er det konstatert at sikkerheten er god nok. Tunnelen er godkjent, og hvis den ikke hadde vært god nok ville den ikke blitt godkjent, sier Haugland.

Beboerne kan bli isolert

Hvis en brann ikke blir slokket raskt nok frykter brannvesenet tunnelen kan bli stengt i lang tid.

– Konsekvensene hvis vi ikke får slukket i tide er at det tekniske utstyret blir ødelagt og at tunneltaket kollapser. Vi er ikke engstelige for at menneskeliv skal gå tapt, men at skadene blir så store at tunnelen blir stengt i uker eller måneder, sier Frantzen.

Sammen med Sandsøybruene utgjør tunnelen veiforbindelsen mellom de tre øyene Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya.

For beboerne er tunnelen eneste veien til fastlandet.

– En langvarig stengning vil bli katastrofalt siden vi mangler en god erstatning, sier Jorunn Berg, tunnelforkjemper og tidligere ordfører i Bjarkøy.

Tunnelen erstattet fergedriften i øyriket, og pengene fra fergedriften bidro til finansiering av tunnelen.