Brannsjefen: – Tar de konsekvensene som måtte komme

Kontrollutvalget skal behandle saken mot brannsjef Øystein Solstad i Tromsø. Han kan ha brutt kommunens etiske retningslinjer da ansatte ved Tromsø Brann og Redning utforte arbeider på hans egen hytte.

Tromsø Brann og redning.

Brannsjefen ved Tromsø Brann og Redning skal nå granskes av kontrollkomiteen.

Foto: Harald Albrigtsen. / NRK

Øystein Solstad

Brannsjef Øystein Solstad i Tromsø. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Tromsø kommune

– Jeg tar de konsekvensene som måtte komme. Det er mitt ansvar som leder, og jeg har i hvert fall lært veldig mye av denne saken, og jeg ser at jeg burde ha skjønt at dette kunne oppfattes uheldig. Selv om intensjonene mine var de beste, sier brannsjef Øystein Solstad til NRK.

iTromsø skriver torsdag at brannsjefen brøt kommunens etiske regler da det var ansatte ved Tromsø Brann og Redning (TBR) som gjorde en jobb på hans egen hytte.

I fjor startet det som en varslingssak, men nå skal saken behandles i kommunens kontrollutvalg.

– Ei feilvurdering

– På hvilken måte klarerte du dette med dine overordnede?

– Saken ble tatt opp der, men jeg ønsker ikke å utdype dette noe mer enn at dette er ei feilvurdering jeg har gjort i forhold til kommunens etiske retningslinjer. Jeg burde skjønt at det kunne blitt en sak av dette.

Han sier at man må ta konsekvensene dersom det har blitt gjort feil.

– Og det gjør jeg i denne saken. Hva kontrollutvalget bestemmer seg for, må jeg bare rette meg etter. Det synes jeg er helt rett.

Han ønsker ikke å kommentere hvilke reaksjoner han nå venter seg fra Tromsø kommune, som er arbeidsgiver.

NRK har vært i kontakt med leder Rolleiv Lind i kontrollutvalget, som sier han ikke kan kommentere saken før behandlingen i neste uke.

Spøkelser fra fortida

For noen år tilbake ble det blest om økonomiske uregelmessigheter i Tromsø Brann og Redning. Da endte det med at daværende brannsjef måtte fratre fra sin stilling. Solstad sier det er en belastning at etaten nå får en ny gransking mot seg.

– Det er jo spøkelser fra fortida. Derfor sendte jeg også ut en e-post til de ansatte om den mediesaken som nå har kommet i avisen.

Her beklaget han at han setter Tromsø Brann og Redning i et slikt lys og at han hadde gjort en feil.

– Men det verste i denne saken er at den går ut over omdømmet til TBR, og det er det jeg er mest lei meg for.