Brannsjef: – Ligger du under vann og ikke får puste, er en time veldig lenge

Kun tre brannvesen i Nord-Norge har egen redningsdykkertjeneste. Går en person under vannoverflaten på andre steder, må redningsarbeidet vente.

Redningsdykkere

I hele Nord-Norge er det kun redningsdykkere i tre byer. Totalt i hele Norge har 18 brannvesen i dag denne tjenesten.

Foto: NRK

I Norges 428 kommuner har kun 18 brannvesener redningsdykkere. I Nord-Norge finnes de i Alta, Tromsø og Bodø.

Det vil si at dersom en person går under vannoverflaten et annet sted i landsdelen, må de vente med redningsarbeidet til dykkere fra en av disse tre byene er på plass.

Brannsjef Arne Myrseth

– Heldigvis er dette noe som ikke skjer ofte, men at én person drukner er en person for mye, sier brannsjef i Hammerfest, Arne Myrseth om dykkerberedskapen. Han må vente i en time på hjelp om en person går under vann i Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det kan ta lang tid.

– Hvis du ligger under vann og ikke får til å puste, så er en time veldig lenge, sier brannsjef i Hammerfest, Arne Myrseth.

– En time er veldig lenge under vann

En nylig øvelse mellom brann- og redningskorpsene i Alta og Hammerfest avslørte at det vil ta en time før innbyggerne i Hammerfest får hjelp.

– I løpet av kort tid klarte mitt mannskap å redde to i vannoverflata, men de to som var gått til bunns klarte ikke vi å redde, og vi måtte be om hjelp fra Alta som kom til Hammerfest med helikopter, sier Myrseth.

Dersom en person havner under vannoverflaten, må brannvesenet vente med å hente personen opp av vannet til redningsdykkere kommer, for det er kun redningsdykkere som har lov til å drive redning under vann.

– Sjansen for å redde liv etter en time, er så liten at det er sensasjonelt om man klarer å redde noen.

Dykkere

Skulle en person gå under isen og videre under vann, er det kun redningsmannskap fra Alta, Tromsø og Bodø som kan dykke under overflata og redde personen.

Foto: Picasa 2.0 / NRK

Må stå å se på

Det eneste mannskapet i Hammerfest kan gjøre mens de venter på hjelp fra redningsdykkerne i Alta – er å vente.

Knut Suhr

Brannsjef i Alta kommune, Knut Suhr forstår at hans kolleger i Nord-Norge uten redningsdykkere er frustrerte over den lange responstiden de har ved redning under vann. – Det er det verste som finnes.

Foto: Andrea Lindquist / NRK

– Vi bruker hele livet vårt på å redde folk. Vi går på jobb og øver og trener hver dag for å redde liv, og det å bare stå å se på er en utopisk situasjon for oss, sier brannsjef i Alta, Knuth Suhr.

Det er det verste som finnes.

Han forstår frustrasjonen til sine kolleger rundt om i landsdelen, som må stå å se på mens de selv kommer seg til stedet.

– Om det er forsvarlig? Nei, det hadde vært forsvarlig om vi hadde tjenesten i hver eneste kommune, men det lar seg ikke gjennomføre, sier Suhr.

Skal vurdere tilbudet

Det er kommunene selv som vurderer om de trenger redningsdykkere.

– Årsaken er at vi har foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som er grunnlaget for dagens brannordning. Den vurderer vi jevnlig, og vi skal revidere den til neste år hvor vi skal legge det inn som et element og vurdere om behovet for en slik tjeneste er til stede, sier Geir Nesset som er kommunalsjef i Hammerfest kommune.

Så dette var ikke med i forrige analyse?

– Nei, vi har per i dag ikke noe redningsdykkertjeneste med i den analysen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen