Hopp til innhold

Melder seg ut av SV i protest: – Minner om en lukket sekt

Stormen i Sosialistisk Venstreparti i Finnmark tar seg opp enda et hakk. Styret i Vadsø SV beskylder partiet for anti-feminisme og skittent spill mot den gravide lederen av nominasjonskomiteen.

Styret i Vadsø SV melder seg ut

TREKKER SEG: Robert Lundgren, Ida Huru, Jarand Harila og styreleder Tyra V. Mannsverk gir opp hele SV og melder seg ut.

Foto: Vadsø SV

Fredag morgen sendte styret ut en pressemelding der de gjør det klart at de trekker seg fra alle verv og melder seg ut av SV.

Styret mener sterke krefter i partiet har brutt alt av regler og folkeskikk under nominasjonen til stortingsvalget, og at fylkeslaget ikke tar oppvasken alvorlig i ettertid.

Flere profilerte SV-medlemmer i Finnmark har allerede meldt seg ut. En av dem hadde krevd et helt nytt nominasjonsmøte uten å bli hørt.

– Skandaløst

Blant de utmeldte var også lederen for nominasjonskomiteen, Hanne Harila, som er varaordfører i Vadsø.

Melkebonde Hanne Harila

Hanne Harila.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Styret i Vadsø SV hevder at de andre i komiteen har misbrukt Harilas graviditet for å sette henne ut av spill.

«Hun hadde planlagt arbeidet i komiteen, forberedt intervjuer og møter. Når leder går ut i svangerskapspermisjon, setter flertallet i gang med møter, intervjuer av aktuelle kandidater etc. I etterkant sender de klage til fylkesstyret på at hun ikke hadde deltatt på møter eller vært aktiv nok i arbeidet. Bl.a. at hun ikke deltok på intervjuer samme dagen som hun fødte», heter det i pressemeldingen.

Fylkesstyret tok ikke affære da de ble varslet, hevder styret i Vadsø.

«Denne måten å behandle varslere på minner mer om lukkede sekter vi ikke vil identifisere oss med, enn om et progressivt feministisk parti», skriver de.

De er heller ikke fornøyd med at det er satt ned et utvalg som skal evaluere nominasjonen.

Utvalget skal ikke forandre eller beklage noe, men bare foreslå tiltak for å gjøre det bedre neste gang, påpeker styret i Vadsø.

Det som nå blir hevdet om skittent spill i nominasjonskomiteen, kommer på toppen av en svært omstridt liste til stortingsvalget.

Foreslått etter fristen

Bråket i SV nådde nye høyder etter partiets nominasjonsmøte 14. februar. Tommy Berg fra Alta SV tapte kampen om førsteplassen til Amy Brox Webber fra Sør-Varanger.

Webber ble foreslått etter fristen for å melde inn nye kandidater. Fløyen som støttet Tommy Berg reagerte sterkt på regelbruddet – og på spillet internt i partiet før møtet.

SVs nestleder Kirsti Bergstø er blant dem som har fått kritikk for å blande seg inn.

Nordkapp-ordfører Jan Olsen hadde skrevet en e-post til lokallagene der han mente Tommy Berg kunne vært ekskludert fra partiet. I ettertid har Olsen skrevet avisinnlegg og beklaget utspillet.

Lysbakken er taus

Audun Lysbakken under forhandlingane om pensjon 19. november 2020.

Partileder Audun Lysbakken vil ikke kommentere striden som splitter Finnmark SV.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

SV sentralt vil ikke kommentere den betente striden. NRK har bedt om kommentar fra SV-leder Audun Lysbakken, men kommunikasjonssjef Siri Gjørtz henviser til fylkesleder Bjarne Rohde.

Rohde beklager at styret i Vadsø har trukket seg.

«Fylkesstyret har vore tilbakehaldne med å blande oss inn i sjølve nominasjonsarbeidet. Eg kan ikkje sjå å ha fått nokon form for varsel med krav om å bidra i prosessen ut over det vi faktisk har gjort med mellom anna å be om møte med komiteen, men eg ser fram til at evalueringa viser kva som kunne vore gjort annleis,» skriver Rohde til NRK.

Rohde avviser anklagen om at ledelsen ikke har gjort noe, og viser til at nominasjonen skal granskes av et eget utvalg.

Bjarne Rohde, Troms og Finnmark fylkesting, Harstad
Fotografert: 29. okt. 2019

Bjarne Rohde leder Troms og Finnmark SV. Han avviser at fylkesstyret har fått noe varsel med krav om å bidra mer enn de har gjort.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Henter leder utenfra

Utvalget blir ledet av Gina Barstad, tidligere fylkesleder i Hordaland SV.

Hun kan se på saken med et blikk utenfra, påpeker Rohde.

Flertall i utvalget er imidlertid fra Finnmark. Elin Mathisen representerer Sør-Varanger SV, altså lokallaget som fikk sin kandidat på topp. Bjørn Erik Opgård er leder i Alta SV, lokallaget til den vrakede Tommy Berg. Begge de to sitter i fylkesstyret.

Maja Lockert fra arbeidsutvalget er sekretær for utvalget.

PS: SV har i dag ingen stortingsrepresentanter som representerer Finnmark. Kari Elisabeth Kaski fra Kirkenes representerer Oslo på Stortinget, og Kirsti Bergstø fra Nesseby er nestleder i partiet.