Hopp til innhold

Bøtesatsene er doblet, men smuglerne tar risikoen: – Rekordhøye beslag

Hittil i år er det tatt mer enn seks tonn fisk på grenseovergangene i Troms og Finnmark. Det er ny rekord. Det største enkeltbeslaget tilsvarer 1 900 middager.

Fiskebeslag

Fiskarlaget mener beslagene viser at reglene rundt fisketurisme må strammes kraftig inn.

Foto: Tollvesenet

En teori er at fisken selges videre til restauranter eller matbutikker i Europa.

– Det er snakk om såpass store mengder at du skal være relativt glad i fisk om du skal spise alt sjøl, sier seksjonsleder Thomas Darell i Finnmark politidistrikt.

Det var reiselivsnæringen selv som ba om at bøtene for smugling skulle økes. Men etter økningen i mai har tollvesenet beslaglagt mer enn tre tonn fisk.

Thomas E. Darell

Seksjonsleder for påtalejurister i Finnmark politidistrikt, Thomas Darell.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

2,3 tonn er tatt ved grenseoverganger i Finnmark og 869 kilo er beslaglagt i Troms.

– Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier Darell.

Politiet etterforsker ikke de enkelte beslagene etter at bøtene er gitt.

– Men dette er også miljøkriminalitet. Fisken som blir beslaglagt, blir destruert og kommer ingen til nytte, forteller Darell.

Mange fisketurister som blir stoppet på grensen tar kun med seg loinsen, kjent som torskens indrefilet.

– Det betyr at det meste av torsken går i søpla. Et enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjør beslag av 2,3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig.

Bor på registrerte

Interessen for å reise til Norge for å fiske vokser fra år til år. Men det er flere utfordringer knyttet til fisketurisme.

Atle Joakimsen

Atle Joakimsen er fagdirektør i Tolletaten.

Foto: Marita Andersen / NRK

Blant annet går veksten på sikkerheten løs, og mange bedrifter holder fangsten skjult.

Nå viser nye tall fra tollvesenet at det fortsatt smugles i store mengder.

Smuglerne som er tatt hittil i år, kommer fra ti nasjoner. Det opplyser fagdirektør Atle Joakimsen i Tolletaten. I fjor ble det påbudt for fisketuristbedrifter å registrere seg i Fiskeridirektoratates register. En gulrot til bedriftene var at deres gjester da kunne ta med seg tjue kilo ut av landet.

– Vi trodde jo at det ville hjelpe at bedriftene som driver med fisketurisme ble registrert. Men 78 prosent av smuglerne opplyser at de har bodd på turistanlegg som er registrert, sier han.

Fisketurister

Fisketurisme er en viktig inntektskilde for mange små samfunn langs kysten. Men mange følger ikke reglene for hvor mye man kan ta meg seg ut av Norge.

Foto: Pål Hansen / NRK

–Turister må nyte fisken i Norge

Norges Fiskarlag, som er fagforening og arbeidsgiverforening for norske yrkesfiskere, mener dette viser at man må gå hardere til verks enn å bare gi bøter.

– Det er beklagelig at det blir gjort så store beslag. Men vi er praktisk talt ikke overrasket. Tiltakene myndighetene har iverksatt virker ikke, sier leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen.

Han mener det bør bli ulovlig å ta meg seg fangsten ut av landet. Uansett hvor mye eller lite.

– Nå er vi på et punkt hvor vi må ønske tilreisende velkommen til landet for å fiske. Men vi mener de må nyte fisken de har fanget innenfor Norges grenser, sier han.

–Tiltakene må få tid til å virke

Bøtesatsene for å ta med seg for mye fisk ble etter påske fordoblet, og ligger nå på 200 kroner kiloet.

Det var Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som tok initiativ til å øke bøtesatsene.

– Det er bra smuglingen blir oppdaget på grensen, for det skal ikke være mulig å ta med seg mer enn 20 kilo filet ut av landet, sier næringspolitisk fagsjef i NHO, Ole Michael Bjørndal.

Men rekordbeslaget bør ikke føre til at det blir ulovlig å ta med seg fisk ut av landet, mener han.

– Tiltakene som er innført, må få tid til å virke. Kombinasjonen av større bøter og flere kontroller vil føre til ryktespredning i miljøer som ikke tar regelverket seriøst. Dermed vil det bli mindre attraktiv å smugle fremover, sier han.