Bostyrer om gråberg-anklagene: – Kan ikke se noe straffbart

Bostyrer til Sydvaranger Gruve-konkursen har ennå ikke konkludert om manglende fjerning av gråberg hadde betydning for konkursen.

Sydvaranger gruve

Sydvaranger Gruves konkurs ble i dag behandlet i skifteretten.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Advokat Leif Petter Madsen er bostyrer for konkursen. Han jobber for advokatfirmaet Wikborg Rein & Co, og møtte i dag i skifteretten der konkursen ble lagt fram.

Tidligere har det kommet anklager mot at gruva ikke har tatt ut riktig mengde gråberg og at dette ikke er kommunisert med direktoratet for mineralforvaltning.

Direktoratet selv har vært ute og sagt at dette er et brudd på konsesjonen og at de så alvorlig på dette.

Leif Petter Madsen

Bostyrer Leif Petter Madsen i skifteretten i dag.

Foto: Silja Arvola

Madsen konstaterer at dette er et avvik fra driftsplanen.

– De har tatt ut den malmen de skal for å drive forsvarlig økonomisk, men de har ikke tatt ut like mye gråberg som driftsplanen, sier han, og tilføyer:

– Så har det vært uenighet mellom ledelsen i selskapet og andre om det har blitt tilstrekkelig orientert til direktoratet. Jeg skal ikke felle dom over dette. Vi har hatt møter med mineralforvaltningen og styret. Vi komme tilbake til dette hvis vi mener det har betydning for konkursen.

– Kommer dere til å sjekke om det har skjedd noe straffbart?

– Det skal vi alltid gjøre. Men her må vi se om det er økonomisk misligheter. Eventuelle brudd på tillatelser kan vi også kommentere. Men så langt, så kan jeg ikke se at det er noe straffbart, sier han.

– Men samtidig så er det vel blitt mindre lukrativt for en nye eier å komme inn?

– Det tror jeg er litt spekulativt. Det som er viktig er geologien og om det fortsatt er drivverdig. Driver man underjordsdrift, så går man rett på åren. Der ligger diskusjonen om lønnsomhet. En ny eier kan ha ny driftsplan, der er det ikke sikkert at man må ta ut gråberg-etterslepet, sier han.