Hopp til innhold

Bort med HV i distriktet

Heimevernet utraderes dersom forsvarsstudien følges.

HV trener terrorberedskap
Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Heimvernet blir kun et byfenomen hvis endringsforslagene i forsvarstudien blir vedtatt.

Det mener distriktsjef i HV 16, oberstløytnant Odd Skotnes.

Han sier at dersom antall soldater blir redusert fra 50.000 til 30.000, som forsvarstudien foreslår, vil det si en utradering av heimevernet i distriktet.

- Fjerner vi 30.000, må vi sentralisere og fjerne Heimevernet slik vi kjenner det i dag.

Bystyrker

Heimevernets distrikt 16 omfatter Nordre-Nordland og hele Troms, og med de avstandene og til dels kronglete samferdselen, vil det skape store utfordringene for heimevernets eventuelle bystyrker.

- Hvis vi er sentralisert i Tromsø vil det ta tid å komme seg til Værøy og Røst, men det er prisen man må betale for sentralisering, sier HV-sjefen.

Bekymret

Fylkesmann i Troms Svein Ludvigsen er bekymret.

- Vi er betenkt over hvordan vi skal erstatte de ressursene hvis heimevernet forsvinner. Men jeg har håp om at Stortinget skal ta inn over seg at dette vil få konsekvenser for distriktene.