Bør bosette flyktninger med behov

Tromsø kommune bør si ja til å bosette én flyktning med omfattende hjelpebehov, mener administrasjonssjef i kommunen, Britt Elin Steinveg. Oslo kommune ha bedt storkommunene i Norge om å ta imot totalt ni bosettingsklare flyktninger med omfattende hjelpebehov. Det gis ekstratilskudd fra staten til kommuner som bosetter disse flyktningene.