Bønder i Nord-Norge gir rundballehjelp til kollegene i sør

De kunne tjent store penger på å selge fôr til bøndene i Sør-Norge som sliter med tørken. Men for bøndene i Nord-Norge er solidaritet for sine kolleger i sør viktigere enn penger.

rundball

En rundball kostet 350 kroner før tørken i Sør-Norge oppsto. Siden da har prisen steget kraftig, og ligger nå på opp mot tusen kroner per ball.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Grete Kristiansen skulle ideelt sett hatt 35 rundballer med fôr til sauene sine. Men det tørre været denne sommeren har gitt henne store utfordringer.

– Med det vi har kjøpt av naboen har vi til sammen 6 rundballer. Uten den hjelpen vi får nordfra, kunne vi ikke ha drevet videre, sier sauebonde Grete Kristiansen på Skogheim Gård i Søndre Land takknemlig.

For i Lyngen i Troms har nemlig sauebonde Frank Valø tatt initiativ til ei spesiell innsamling. Han oppfordrer bønder som har rundballer til overs, til å bistå sine yrkesbrødre i sør, der langvarig tørke har svidd av og ødelagt avlingene.

– Også vi i Lyngen har hatt fôrkrise tidligere, og vi vet hvor prekært det er. I fjor var det Bardu som fikk unngjelde. En annen gang kan det være vi som trenger hjelp, sier han.

grete

Grete Kristiansen hadde håpet å øke besetningen i år. Det må hun bare glemme.

Foto: privat

Formidler rundballer

Sjøl har han kontroll på den avlingen han trenger for å ha mat nok til sine egne dyr. Overskuddet selger han nå til de tørkerammede bøndene i sør. I samarbeid med organisasjonen sin, Troms bonde og småbrukerlag, har han opprettet en side på Facebook som formidler rundballer fra nord til sør.

I stedet for å legge seg på markedsprisen, som har steget voldsomt etter at tørken slo til, tar de nordnorske bøndene den prisen som var vanlig før krisen.

– Det blir helt feil å sko seg på andres elendighet, det er vi enige om. Transportkostnadene sørover er så høye at det vil bli fryktelig dyrt om vi skulle ta markedspris. Vi håper vi på denne måten kan bistå bøndene i sør slik at de slipper å importere fôr med alle de ulempene det kan medføre.

Nå satser han på at enda flere bønder støtter tiltaket. For etterspørselen er på opp til 114 000 rundballer. Så mange blir det vanskelig å skaffe i nord. Men alle monner drar.

– Hvis alle bønder som kan gir ti til femten baller hver, kommer vi langt, sier Lyngen-bonden.

Slipper å redusere

Grete Kristiansen på Skogheim gård i Søndre Land i Oppland får snart 80 rundballer med kvalitetsfôr fra Lyngen. Hun håper på 40 rundballer til, men heller ikke det er nok til å følge den opprinnelige planen de hadde på gården.

– Vi hadde tenkt å spare 20 av lammene for å bygge opp besetningen til 80 vinterfora sauer. Nå går alle lammene til slakt. Men hjelpen vi får nordfra gjør at vi i hvert fall ikke trenger å slakte noen av de voksne søyene, sier den nyetablerte sauebonden takknemlig.

Målet til Lyngen-bonden er at det bare fra Lyngen-området skal bli formidlet 1000 rundballer.

– Får vi til det, har vi gjort en god jobb, sier Frank Valø.