Hopp til innhold

Eggproduksjonen i Norge kan bli sentralisert: – Det skremmer meg veldig

Å la høna legge egg ute på bygda kan bli dyrt for bøndene, dersom nytt EU-regelverk blir innført. Landbruksministeren sier Norge ber om å få fritak.

Svein Slåtsveen på Friborg gård, Bekkarfjord

Svein Slåtsveen er Norges nordligste eggprodusent, og han frykter konsekvensene en slik innføring vil ha for driften hans.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I Bekkarfjord, i Øst-Finnmark, finner vi den eneste eggprodusenten i Finnmark. Svein Slåtsveen produserer om lag 3,8 millioner egg hvert år, og disse må sendes til Trøndelag for gjennomlysning før de når markedet.

En dyr affære, som nå kanskje blir enda dyrere.

For EU ønsker nemlig å stramme inn sitt hygieneregelverk, og redusere holdbarheten til norske egg fra 35 dager til 28 dager. Dette betyr langt høyere fraktkostnader for produsentene.

– Hvis ikke staten kommer på banen, og klarer og få endret regelverket slik at vi kanskje får et unntak eller at staten går inn og betaler det fraktkostnadene vil utgjøre, så spøker det for eggproduksjonen i Finnmark og i nordre deler av Troms, sier Slåtsveen.

Avisa Nationen har først omtalt saken.

Store konsekvenser for nordnorske bønder

Dersom EUs lovendring innføres i Norge, vil det bety at fraktkostnadene øker med 50–70 millioner kroner årlig. Det ifølge Nortura, som er en av Norges største matprodusenter.

Norges nordligste eggprodusent holder til i Bekkarfjord, i Øst-Finnmark.
Eggene fra Bekkarfjord blir fraktet til eggpakkeriet i Heimdal, i Trøndelag.
Dersom EUs nye regelverk blir innført i Norge, må Nortura ta denne turen to ganger i uka i stedet for én. Det er verken økonomisk eller miljøvennlig.

Nortura må derfor vurdere om det er lønnsomt å hente egg fra Nord-Norge.

Trine Hasvang Vaag

Trine Vaag, styreleder for Nortura, sier at lovendringen kan føre til økte fraktkostnader, og at hun forstår dersom bøndene er redd for at disse kostnadene kan lande hos dem.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Konsekvensen kan bli at vi må gjøre som i Europa, hvor man har alle egghusene sine rundt eggpakkeriene, og ikke spredt utover landet – slik som vi har, sier styreleder for Nortura, Trine Vaag.

Dette kan altså bety kroken på døra for eggprodusentene i distriktene. Og det skaper frykt hos Slåtsveen.

– Jeg blir jo skremt når Trine Vaag sier det hun sier, at det tilsynelatende blir umulig å pakke eggene fra Nord-Norge på grunn av økte kostnader. Det skremmer meg veldig, sier Slåtsveen.

Viser tydelig motstand

Bakgrunnen for lovendringen er at deler av Europa sliter med salmonellasmitte.

Landbruks- og matminister Sandra Borch sier at i Norge har man salmonellafrie egg, og en innføring av et slikt regelverk er uhørt. Sverige, Danmark og Finland har også spilt inn et ønske om unntak. Men uten resultat hittil.

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

Landbruks- og matminister Sandra Borch vil vise EU tydelig motstand mot EUs nye lovendring.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Europakommisjonen har så langt ikke tatt til følge innspillene fra Norge og de andre nordiske landene, men har valgt å opprettholde sitt forslag av hensyn til salmonellasituasjonen i Europa for øvrig og et sterkt ønske om å ha et likt regelverk i EU, sier Borch.

Videre sier hun at de følger situasjonen tett i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet. Men hun frykter at dersom regelverket blir innført, kan det i praksis bety at eggproduksjonen i Norge blir sentralisert.

Håp om unntak

Til tross for dette, håper eggebonden i Bekkarfjord at politikerne skal klare å få gjennom et unntak.

– Når vi da ikke har salmonella, og vi har en utrolig bra mattrygghet i Norge, så klarer jeg ikke helt å se at det skal være umulig å få et unntak fra regelverket. Så jeg håper at politikerne får til det, sier Slåtsveen.

Europakommisjonen har nå lagt ut saken for høring med frist 31. mai, og det tas sikte på å vedta regelverket i løpet av høsten.

Siste fra Troms og Finnmark