Bonden lette etter bjørnens offer – møtte bjørnen i stedet

Ikke alt gikk helt som planlagt da Karl Oskar Fosshaug skulle inn i skogen for å finne en død sau som var blitt tatt av bjørn.

Se møtet mellom Karl Oskar Fosshaug og bjørnen i skogen.

I over fire uker har slagbjørnen herjet i Bardu. 60 sauer har blitt drept, og mange av dem ble revet opp mens de levde. Da sauebonde Karl Oskar Fosshaug var i skogen for å hente ned en død sau, møtte han på selveste slagbjørnen.

– Han står og ser på meg. Bjørnen står og ser på meg. Nå er jeg skjelven, sier Fosshaug i møte med bjørnen.

Se video øverst i saken.

– Altfor seint på banen

Nå har Statens naturoppsyn (SNO) gitt lov til å ta i bruk spesialtrente hunder, såkalte plotthunder, i bjørnejakta. Hundetypen er alet opp spesielt for jakt på bjørn og villsvin, og i ifølge seksjonsleder for rovvilt, Lars Austmo, skal hundene hentes fra Sverige.

Fosshaug er glad for at SNO har satt i gang tiltak, men mener det burde blitt gjort tidligere.

– Endelig, etter fire uker, kommer de på banen. Vi er nødt til å ha midler og en verktøykasse så vi kan gjøre det som må gjøres. Det er synd at de ikke er bedre forberedt, sier Fosshaug.

Sauebonde i Troms, Karl Oskar Fosshaug

Karl Oskar Fosshaug mener det burde blitt satt i gang tiltak for lenge siden. En akutt nedsanking av sau er risikofylt, sier han.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet, skriver i en e-post til NRK at han skjønner bøndene står i en krevende situasjon.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen til sauebøndene i Troms. Det er lagt ned en betydelig innsats både fra Statens naturoppsyn og lokalt fellingslag for å stoppe tapene, skriver Hamar.

Akutt nedsanking av sau

Mattilsynet, avdeling Troms og Svalbard, har vurdert det slik at den akutte faren for tap av sau til bjørn er vedvarende i området, og varsler derfor vedtak om akutt nedsanking av sau.

Fungerende avdelingsleder og veterinær i Mattilsynet, Hilde Haug, sier til NRK at dersom bjørnen ikke er blitt felt eller har forlatt området innen utgangen av søndag 8. juli 2018, vil de fatte et slikt vedtak. Dette for å sikre dyrevelferden i området.

Men det er ikke helt uproblematisk, mener Fosshaug. Han frykter han ikke har ressurser nok på gården til å ta imot dyrene.

– Det vil ta 60 døgn før denne marka er omgjort til sauefôr. Det er ikke bare å knipse med fingrene også har man tilgang på fôr, så dette er en kritisk situasjon, sier han.