Hopp til innhold

Bønder fortviler over bjørn i Troms: – Statsråden og regjeringa bør gripe inn

Troms Bondelag mener Miljødirektoratet ikke følger lovverket rundt felling av bjørn. – Klart brudd på rovviltforliket, mener Sandra Borch (Sp).

Sauer drept av bjørn i Bardu

Denne sauen var én av 60 sauer som ble tatt av ei binne i Bardu i 2018. Det mistenkes nå at det er den samme binna med en bjørnunge som skaper fortvilelse blant bøndene.

Foto: Karl-Oskar Fosshaug

17. juni ble det funnet sau drept av bjørn i Østerdalen i Bardu kommune i Troms. Bøndene fortviler etter å ha fått «nei» til felling fra Miljødirektoratet.

– Det blir «være, eller ikke være» for bøndene om det fortsetter på denne måten.

Det sier rovviltansvarlig i Troms Bondelag, Jan Ottar Østring.

Begrunnelsen er at det mest sannsynlig er snakk om ei binne med en unge, og at det dermed kan ha svært negative konsekvenser for bjørnebestanden.

Troms Bondelag mener Miljødirektoratet ikke følger rovviltforliket om felling av rovdyr i prioritert beitemark, og krever nå endring i vedtaket.

Håper på felling eller flytting

Bøndene i Bardu har vært plaget av bjørn i flere år. NRK har nylig omtalt sauebonde Laila Merete Myrhaug, som oppgir å ha mistet rundt 170 sau til bjørnen i Bardu de siste tre årene.

– Bøndene har sittet her i hele mai og tatt imot lammene, og når de slipper dem ut finner de dem ihjelrevne i utmarka. Det er klart det går inn på folk. De føler seg maktesløse, sier Østring.

Han håper at fellingstillatelse vil bli gitt, eller at det er mulig å bedøve og flytte binna og bjørnungen.

– Vi har tatt kontakt med store deler av tromsbenken på Stortinget, som vi håper at kan ta dette opp med ministeren. Jeg håper dette følges opp, og fører til handling i Bardu.

– Klart brudd på rovviltforliket

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) er en av politikerne som bondelaget har vært i kontakt med om saken.

– Selv om det er en binne med unger er ikke denne fredet. Jeg merker meg at departementet og direktoratet bruker dette som argumentasjon. Det er det overhodet ikke. Dette er et prioritert beiteområde, og der skal det ikke være bjørn. Derfor burde statsråden og regjeringa gripe inn i denne saken.

Sandra Borch, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch (Sp), mener Miljødirektoratet må snu i avgjørelsen om ikke å tillate felling av bjørn i Bardu.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Nå frykter hun at Bardu vil se en sommer lik den i 2018, der 60 sau ble tatt av bjørn i området. Bjørnen ble aldri funnet. Det er den samme binna som mistenkes for å være på ferde i området igjen.

– Dette er helt klart et brudd på rovviltforliket, sier Borch.

Fredag sendte Borch et skriftlig spørsmål til Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Der spør hun om hva han vil gjøre videre med saken, og uttrykker bekymring rundt situasjonen i Bardu.

Skal ha både beitedyr og rovdyr

Departementet påpeker at det i Norge er en todelt målsetting om både å ha rovdyr og beitedyr, og at det fortsatt er færre bjørner i landet enn det antallet som er ønskelig.

Klima- og miljødepartementet sier at statsråden vil svare på Borchs spørsmål i Stortinget, og han vil derfor ikke kommentere saken før det.

Maren Hersleth Holsen

Statssekretær Maren Hersleth Holsen sier hun har forståelse for at bøndene oppfatter situasjonen som belastende.

Foto: Snorre Tønset / Klima- og miljødepartementet

Statsråd Maren Hersleth Holsen sier i en e-post til NRK at departementet er kjent med at det er påvist to skader på sau i Bardu som kan være forårsaket av ei binne med unge.

Holsen forstår at situasjonen kan virke belastende for dem som opplever å miste dyr til bjørn. Men hun kan ikke si om det vil bli gitt fellingstillatelse.

– Det er Miljødirektoratet som først fatter vedtak om bjørnesituasjonen i Bardu, og saken kan bli påklaget til departementet. Derfor vil jeg ikke kommentere saken nå, skriver Holsen.